Svätý Prorok (PMSNAJR) povedal,

„Ó, mladí ľudia!  Ak jeden z vás má schopnosť vstúpiť do zväzku manželského, urobte tak, pretože je to dobré pre vaše oči (nezízať na ženy) a ochraňuje to vaše privátne partie (v zmysle človek sa stáva zbožnejším).

Mustadrak Wasa’il-uš Šia, zv. 14, str. 153

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s