Osvietenia o prvom Mahdíovi a ukrižovanom dvojníkovi Ježiša (PMSN)

AhlulbaytExistujú mnohé rozprávania Ľudí Domu (Ahlulbayt) (PMSNV) indikujúce, že ich slová sú náročné a je ťažké im porozumieť; a preto nie sú tolerovaní a prijatí, iba ak jedine skutočnými Šia. Čo sa týka tých, ktorí majú zlú povahu a srdce plné nepriateľstva k Potomstvu Muhammada (PMSN), považujú naposledy menovaných za ťažké bremeno, opovrhujú nimi a odmietajú ich. Niektorí dokonca vyslovene označujú ich slová za rúhanie. Tí ľudia, ktorým sa hnusia ich (PMSNV) slová a odmietajú ich, sú nepriateľmi Potomstva Muhammada (PMSN), aj keby predstierali lásku k nim (PMSNV).

Je vyrozprávané, že jedného dňa Veliteľ Veriacich, Ali Bin Abin Tálib (PMSN), adresoval Huthayfa Bin Al-Yamánimu vraviac:

[Ó, Huthayfa, nehovor s ľuďmi v tom, čo nevedia, lebo sa stanú tyranskými a rúhajúcimi sa. Áno, poznanie je tak náročné a ťažké bremeno, že ak by ho mali niesť hory, neboli by schopné náklad uniesť. Učenie Ľudí Domu (PMSNV) by bolo odmietnuté a považované za nepravdivé a jeho rozprávač by bol zabitý. Tomu, ktorý by ich vyrozprával, by bolo ublížené útlakom a závisťou pre to, čo Allah poskytol potomstvu strážcu Proroka (PMSNAJR). Ó, syn Al-Yamána, Prorok (PMSNAJR) napľul do mojich úst, prešiel rukou po mojej hrudi a povedal: Ó, Allah, môjmu nástupcovi, môjmu strážcovi, sudcovi môjho náboženstva, vykonávateľovi môjho sľubu a rozkazu, môjmu nasledovateľovi a podporovateľovi proti Tvojmu nepriateľovi a môjmu, a tomu, ktorý uľahčuje moje smútky, prosím Ťa, daj poznanie, ktoré si dal Adamovi, predvídavosť, ktorú si dal Noemu, dobré potomstvo a veľkodušnosť, ktorú si dal Abrahámovi, trpezlivosť, ktorú si dal Jóbovi v časoch utrpenia a skúšky, a tiež silu, ktorú si dal Dávidovi, keď bojoval s druhmi, a napokon súdnosť, ktorú si dal Šalamúnovi. Ó, Allah, neukri na tomto svete pred Alím nič a daj, aby bolo všetko jeho oku viditeľné ako malý stôl v jeho rukách. Ó, Allah, daj mu vytrvalosť Mojžiša a vyveď z jeho potomstva Ísovho (PMSN) dvojníka…].[1]

Modlitba Allahovho Posla, Proroka Muhammada (PMSNAJR), v ktorej prosil Allaha, aby vyviedol z potomstva Ali Bin Abi Táliba (PMSN) Ísovho dvojníka, naznačuje, že ukrižovaný dvojník Ísu je jeden z Imámov alebo Mahdíov (PMSNV), keďže Ísa (PMSN) bol pozdvihnutý na nebesá a nebol ukrižovaný. Čo sa týka toho, ktorý bol ukrižovaný namiesto neho, teda jeho dvojníka, ako naznačil Všemohúci vlastnými slovami {a za ich slová: „Veru, zabili sme mesiáša Ježiša, syna Márie, posla Božieho!“ Avšak oni ho neukrižovali, ani nezabili, ale len sa im tak zdalo. A veru tí, ktorí sú o ňom rozdielneho mienenia, sú vskutku na pochybách o ňom. A nemajú o ňom vedomosti žiadne a sledujú iba dohady; a nezabili ho určite}.[2] Okrem toho, rozprávania Ľudí Domu (PMSNV) špecifikovali, že Ísov (PMSN) dvojník je z potomstva Veliteľa Veriacich (PMSN). A preto je buď jedným z Imámov alebo Mahdíov.

Čo sa týka Imámov (PMSN) – s výnimkou Imáma Al-Mahdího (PMSN) – žiadny z nich neprehlásil, že on, jeho predchodca alebo nástupca, bol dvojníkom Ísu, ktorý bol ukrižovaný namiesto neho.

Avšak keď je reč o Imámovi Al-Mahdím (PMSN), bolo vyrozprávané, že (Al-Qa’im Al-Mahdi je z potomstva Alího a je to ten, ktorý má najväčšiu podobnosť k Ísovi, synovi Márie, či už fyzicky, alebo morálkou, spravaním rovnako tak ako výzorom. A Všemohúci mu dá to, čo On dal prorokom a viac, a On mu bude dávať prednosť pred ostatnými).[3]

Al-Qa’im je bežná vlastnosť, ktorou sa niekedy označuje Imám Al-Mahdí (PMSN) a niekedy Qa’im, ktorý bude spravovať jeho záležitosti, čo znamená, že sa tým označuje strážca Imáma Al-Mahdího (PMSN), ktorým je prvý Mahdi, Al-Jamáni alebo ustanovený, ktorému bude sľúbená vernosť. A preto Ísov dvojník, ktorý bol ukrižovaný, by bol buď Imám Al-Mahdi (PMSN) alebo prvý Mahdi (PMSN) (Al-Jamáni) z potomstva Imáma Al-Mahdího (PMSN). (Pre viac informácií sa obráťte na „Mahdi Times,“ číslo 11 v 2012, str. 30 a 31).

Taktiež, Veliteľ Veriacich, Ali Bin Abi Tálib (PMSN) povedal: (…Potom ten, ktorý udáva správny smer a je vedený, Imám Al-Mahdi, výjde von a vezme zástavu z rúk Ísu, syna Márie…).[4]

A preto, keďže Imám Al-Mahdí je ten, ktorý vezme zástavu z rúk Ísu (dvojníka, ktorý bol ukrižovaný), potom nie je tým, ktorý bol označovaný ako „Ísov dvojník.“ Následne, jediný, ktorý mohol mať tento prísudok, je jeho syn, prvý Mahdí, ustanovený, ktorému bude sľúbená vernosť, prvý veriaci, a ten, ktorý bude viesť boje proti As-Sufyánymu a odovzdá zástavu Imámovi Al-Mahdímu (PMSN). Čo sa týka Imáma Al-Mahdího (PMSN), Ísa, duch Allaha (PMSN), Eliáš (PMSN) a Al-Khidr (PMSN) vyjdú von a odhalia sa pred ľuďmi po tom, čo je zástava odovzdaná Imámovi Al-Mahdímu (PMSN). Inými slovami objavia sa po tom, čo bude vedená vojna proti As-Sufyánymu a Štát Spravodlivosti sa zmocní širokej časti Zeme, ktorým budú zvyšné časti Zeme oslobodené, ľudia prislúchajúci k iným náboženstvám budú čeliť argumentom proti ich prorokom a napokon prebehne boj s Ad-Dadžálom.

V tejto veci a pre dodatočný prospech uvedieme odpoveď Sayyida Ahmad Al-Hassána, ktorá je spomenutá v „Kitab Al-Mutashabihaat,“ zväzok 4, str. 143-150, na otázku o Ísovom (PMSN) dvojníkovi. Otázka a odpoveď sú nasledovné:

Otázka: Aký je príbeh Ísu (PMSN)? A ako sa im objavil, ako sa spomína vo výroku Všemohúceho.

{a za ich slová: „Veru, zabili sme mesiáša Ježiša, syna Márie, posla Božieho!“ Avšak oni ho neukrižovali, ani nezabili, ale len sa im tak zdalo. A veru tí, ktorí sú o ňom rozdielneho mienenia, sú vskutku na pochybách o ňom. A nemajú o ňom vedomosti žiadne a sledujú iba dohady; a nezabili ho určite}.[5]

Ježiš

Odpoveď:

V mene Alláha, Najmilostivejšieho, Najmilosrdnejšieho

Všetká chvála patrí Alláhovi, Pánovi Svetov. Jeho modlitby na Proroka Muhammada (PMSN), jeho rodinu, Imámov a Mahdíov.

V noci, v ktorej vystúpil, Ježiš (PMSN) sľúbil jeho apoštolom, (že ho stretnú), a tak všetci priši k nemu okrem Judáša, ktorý oznámil Ježišovu (PMSN) lokalitu židovským duchovným, pretože išiel k vysokému židovskému Mardžovi (Mardža – ten, ktorého treba imitovať, náboženská autorita) a sľúbil mu, že im vydá Ježiša (PMSN).

Po polnoci apoštoli zaspali a Ježiš (PMSN) ostal hore, a tak ho Allah pozdvihol a zoslal dole (jeho dvojníka, ktorý bol ukrižovaný a zabitý), a tak sa stal jeho štítom a bol preň obetovaný, a tento dvojník je jedným z miestodržiteľov rodiny Muhammada (PMSNAJR), bol ukrižovaný a zabitý a vydržal mučenie pre vec Imáma Al Mahdího (PMSN).

A Ježiš (PMSN) nebol ukrižovaný ani zabitý, ale bol pozdvihnutý, a tak ho Allah zachránil z rúk židov a ich zavádzajúcich duchovných (Nech ich Allah preklína). On swt. povedal: {a za slová ich: „Veru sme zabili Mesiáša Ježiša, syna Mária, posla Božieho!“ Ba, oni ho nezabili, a ani neukrižovali}.

A v rozprávaní interpretácie Aliho, syna Ibrahima, že Abi Ja’far (PMSN) povedal: „Vskutku, Ježiš (PMSN) sľúbil jeho apoštolom v noc, v ktorú ho Allah pozdvihol, a tak sa všetci v noci zhromaždili a sú dvanásti, a tak ich nechal vstúpiť do domu, potom k nim vyšiel k nim z oka kútu domu a otriasol si hlavu od vody, potom povedal, vskutku, Allah ma pozdvihne k Nemu v túto hodinu a On ma očistí od židov, a tak kto z vás na seba vezme môj prízrak, aby mohol byť zabitý a ukrižovaný, a aby bol so mnou v mojom postavení/statuse? A tak mladý muž spomedzi nich povedal, „Ja som, Ó, duch Allaha“, a tak on povedal, „teda ty si on“. Potom on (PMSN) povedal, „Vskutku, židia prišli dožadovať sa Ježiša (PMSN) z ich noci… a vzali mladého muža, na ktorého podobizeň Ježišova (PMSN) bola uvalená, a tak bol zabitý a ukrižovaný.“[6]

Imám Al Báqir (PMSN) vraví „zišli sa dvanásti“, zatiaľ čo tí, ktorí prišli spomedzi apoštolov, boli (jedenásti), pretože Judáš neprišiel, keďže išiel k židovským duchovným odovzdať im Ježiša (PMSN), a toto je častá (informácia), ktorá nemôže byť popretá. Dvanásty muž, ktorý prišiel alebo povedzme zišiel z nebies, je miestodržiteľ z rodiny Muhammada (PMSNV), ktorý bol ukrižovaný a zabitý, a bola naň uvalená Ježišova (PMSN) podoba.

A posledné slová miestodržiteľa boli: „Eliah Eliah (Eliáš Eliáš), prečo si ma zanechal“. A v Evanjeliu podľa Matúša:

(zvolal Ježiš silným hlasom: Éli, Éli, lema sabachthani?, čo znamená: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?   47  Keď to počuli niektorí z tých, čo tam stáli, povedali: Volá Eliáša! (…) 49  Ale ostatní hovorili: Nechaj to, nech vidíme, či ho Eliáš príde vyslobodiť.  50  Ale Ježiš znova zvolal mocným hlasom a vypustil ducha.   51  A hľa, chrámová opona sa roztrhla na dvoje odvrchu až naspodok, zem sa triasla a skaly pukali.)

Dokonané.

A pravda je, že preklad slov, ktoré povedal, je nasledujúci: „ya Ali ya Ali prečo si ma nechal zostúpiť“, ako bolo poukázané v predošlom texte z Biblie. A kresťania to prekladajú ako „elahi elahi (Boeže môj Bože môj) prečo si ma opustil“, ako bolo poukázané v predošlom texte z Biblie. A zostup alebo hod na Zem z neba je blízko k úkonu opustenia.

A tento miestodržiteľ nepovedal tieto slová z ignorancie o dôvode zostupu a nepovedal ich ani ako námietku na príkaz Allaha swt. Tieto slová sú otázkou so skrytou odpoveďou, smeroval (otázku) ľuďom: to znamená „pochopte a vedzte, prečo som zostúpil, a prečo som bol ukrižovaný, a prečo som bol zabitý, aby ste nezlyhali v teste ďalší raz, ak je položená tá istá otázka znova, a tak keby ste videli Rimanov (alebo im podobných) dobívajúc Zem a židovských učencov (alebo im podobných) lichotiac im, vtedy budem na tej Zemi, pretože toto je Sunnah Allaha, ktorá sa opakuje, a tak si vezmite ponaučenie a dajte mi víťazstvo, ak prídem, a znova sa nezúčastňujte na mojom ukrižovaní a mojej vražde.

Pre každú príčetnú osobu, ktorá je nepoškvrnená vo svojej podstate, chcel v odpovedi na evidentnú otázku povedať: Bol som ukrižovaný a vydržal som mučenie a úražky židovských učencov, a bol som zabitý pre menšie zmŕtvychvstanie, zmŕtvychvstanie Imáma Al Mahdího (PMNS), a kvôli pravde a božej spravodlivosti na Zemi.

A keď sa židovskí a rímskí učenci opýtali tohoto miestodržiteľa: si kráľom židov? Odpovedal im: „vy tak vravíte“ alebo „oni vravia“, alebo „hovoríte to vy“ a nepovedal áno, pretože nebol kráľom židov, pretože Ježiš (PMSN), ktorého Allah pozdvihol, bol, ale on (miestodržiteľ) bol dvojník, ktorý zostúpil, aby bol ukrižovaný a zabitý namiesto Ježiša (PMSN).

A toto je text jeho odpovede – po tom, čo bol zatknutý – z Biblie:

(Veľkňaz mu povedal: Zaprisahám ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si ty Kristus , Boží Syn.   64  Ježiš mu odpovedal: Ty si to povedal)[7]

(11  Ježiša postavili pred vladára. Vladár sa ho spýtal: Ty si kráľ Židov? Ježiš odpovedal: Ty to hovoríš!)[8]

(2  Pilát sa ho spýtal: Si ty kráľ Židov? On mu odpovedal: Sám to hovoríš.)[9]

(70  Tu všetci povedali: Si teda Boží Syn? Odpovedal im: Vy hovoríte, že som.)[10]

(33  Pilát teda opäť vošiel do vládnej budovy, predvolal si Ježiša a opýtal sa ho: Ty si kráľ Židov?   34  Ježiš odpovedal: Hovoríš to sám od seba, alebo ti to o mne povedali iní?   35  Pilát odpovedal: Vari som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali. Čo si vykonal?   36  Ježiš odpovedal: Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa za mňa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je odtiaľto.   37  Nato mu Pilát povedal: Tak predsa si kráľ? Ježiš odpovedal: Ty hovoríš, že som kráľ. Ja som sa nato narodil a nato som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde.)[11]

A v tomto poslednom texte miestodržiteľ objasnil, že nie je spomedzi ľudí Zeme tej doby, ale že zostúpil, aby splnil misiu, ktorou bolo obetovanie seba za Ježiša (PMSN), pretože vidíte, ako miestodržiteľ vraví (Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta), (Lenže moje kráľovstvo nie je odtiaľto), (nato som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde).

Allahov Prorok (PMSNAJR) povedal, Ježiš, syn Márie (PMNS), zostúpi na prelome dňa medzi „mihrodayn“ (dva farebné oblaky) a sú to dve žlté šaty zo šafránu, jeho telo je biele, jeho hlava červená, jeho vlasy rozdelené na dve polovice, ako keby bol na jeho hlavu vyliaty olej/tuk, v jeho ruke je kópia, poláme krucifix, zabije prasa, zničí Dajjala, vyzbiera peniaze Al-Qaima a Ľudia Jaskyne budú kráčať za ním a on je pravý vezír (najdôveryhodnejší pomocník) Al-Qa’ima, jeho správca a jeho námestník a rozšíri bezpečie na západ a na východ s požehnaním a dôstojnosťou Hujjat (dôkazu Allaha), syn Al-Hassána (PMSN).“[12] 

Veliteľ Veriacich, Ali Bin Abi Talib (PMSN) povedal, „a domov vládcu/kráľa sa vráti do Al Zawry a záležitosť bude vysporiadaná Šúrou, kde ktokoľvek, kto dominuje záležitosti, to urobí. Bude to ten bod, keď sa As-Sufyani objaví a bude cestovať zemou deväť mesiacov, počas ktorých na nich uvalí tie najhoršie muky. Beda Egyptu, beda Al-Zawraa‘, beda Kúfe a beda Wásitu, pretože je to ako keby som sa pozeral na Wásit a nevidel tam žiadnych, čo prežili so správami. Vtedy sa As-Sufyáni objaví, jedla bude nedostatok, ľudia sterilní, dážď zriedkavý, zem neplodná, a ani kvapka vody nepadne z oblohy na zem. Potom, Al-Mahdi, správne vedený a vodca, ktorý vedie po správnej ceste (Imám) sa znova objaví a preberie zástavu z rúk Ježiša, syna Márie (PMSN).“[13]

A existuje množstvo Hadísov, ktoré dokazujú, že Ježiš (PMSN) nebol ukrižovaný ani zabitý, ale ten, ktorý bol ukrižovaný a zabitý bol Ježišov (PMSN) dvojník.

Abi Abdillah (PMSN) povedal: „Ježiš, syn Márie (PMSN), vystúpil (na nebesia) oblečený vo vlnenom oddeve stáčanom Máriou (PMSŇ), utkanom Máriou, šitým Máriou. Keď bol vynesený do neba, ozývalo sa volanie: ‚Ó, Ježiš! Zhoď zo seba nádheru sveta.“[14]

A Al-Ridha (PMSN) povedal: „Žiadna zo záležitostí žiadneho z prorokov Allahových alebo žiadny z Jeho dôkazov nebol (učinený javiac sa niečim iným, než čím bol) pre ľudí, okrem záležitosť Ježiša, syna Márie, pretože bol pozdvihnutý zo zeme nažive a jeho duša bola vziata medzi nebom a zemou, potom bol pozdvihnutý do neba a jeho duša mu bola vrátená, a že v Jeho výroku: „A hľa, vravel Boh: „Ježišu, teraz ťa odvolám a povznesiem ťa k Sebe.“[15] [16]

A Prorok (PMSNAJR): „Ježiš (PMSN) nezomrel a vskutku sa k vám vráti pred dňom zmŕtvychvstania“[17]

A dávajte pozor na to, že Ježiš je zoslaný prorok a požiadal Allaha swt., aby mohl byť vyliečený, a aby boli ukrižovanie, mučenie a zabitie od neho odstavené a Allah swt. neodmietne du’a vyslaného proroka, a tak Allah swt. vypočul jeho du’a a pozdvyhol ho, a zoslal miestodržiteľa, ktorý bol ukrižovaný a zabitý namiesto neho.

A v Biblii je mnoho textov, ktoré zahŕňajú modlitbu Ježiša (PMSN), aby bol zachránený pred ukrižovaním a vraždou:

Ježiš Kristus

(39  Trochu poodišiel, padol na tvár a modlil sa: Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich.)[18]

(35  Trochu od nich poodišiel, padol na zem a modlil sa, aby ho, ak je možné, minula táto hodina.   36  Hovoril: Abba, Otče, tebe je všetko možné! Vezmi odo mňa tento kalich.)[19]

(41  Sám sa od nich vzdialil asi natoľko, čo by kameňom dohodil, padol na kolená a modlil sa:   42  Otče, ak chceš, odvráť odo mňa tento kalich)[20]

A v Tóre/Knihe Izaiáša a v Biblii v Skutkoch apoštolov, kapitola 8 tento text (Viedli ho ako ovcu na zabitie a ako baránok onemie pred tým, kto ho strihá, ani on neotvoril ústa.)

A všetci vyslaní proroci a miestodržitelia hovorili, nik z nich nešiel potichu na zabitie, ale boli vyslaní, aby rozprávali a vytýkali/kárali a kázali ľuďom, a Ježiš (PMSN) obzvlášť, koľkokrát vytýkal/pokáral učencov a ľudí, a koľkokrát im kázal, a tak je neuveriteľné, že išiel na zabitie potichu.

Ale ten, kto išiel na zabitie potichu, je miestodržiteľ: (Ježišov dvojník), ktorý bol ukrižovaný a zabitý bez toho, aby prehovoril a bez toho, aby žiadal Allaha, aby od neho odstavil mučenie, ukrižovanie a zabitie, a bez toho, aby prehovoril k ľuďom, ale aj keď naliehali a pýtali sa ho kto si, neodpovedal im, iba ak jednou vetou, ty hovoríš.

A takto išiel na mučenie, ukrižovanie a zabitie, potichu a spokojný (prijímajúc) príkaz Allaha, vykonávateľ toho, čo mu bolo znesené, a tým je byť ukrižovaný a zabitý namiesto Ježiša (PMSN).

A keďže pôvodne to nebol jeho čas, aby bol zoslaný a informoval ľudí, a hovoril k nim, ako takého ho viedli ako ovcu na zabitie, a ako baránok onemie pred tým, kto ho strihá, ani on neotvoril ústa.

Dufám, že každý veriaci, ktorý chce vedieť pravdu, bude mať prospech z tejto situácie, pretože tento človek, ktorý bol zoslaný na Zem a bol ukrižovaný a zabitý, a nik nevie, nežiadal si byť spomenutý, ani si nežiadal byť známy, zostúpil potichu a bol ukrižovaný potichu, a bol zabitý potichu, a vystúpil k jeho Bohu potichu, keď takým chcete byť, buďte.

– Ahmed Al Hassan

[1] Al-Ghaybah (Okultácia) od An-Nu’mani, str. 144-145

[2] An Nisaa‘(Ženy): 157

[3] Rozprávanie bolo spomenuté v „Štyri piliere Imáma Al-Mahdího (PMSN)

[4] Svitanie je referenciou na Svätý úsvit, ústvi Objavenia sa Imáma Al-Mahdího (PMSN).

[5] Ghayat al-Maram, od Sayyid Hashim Al-Bahrani, zv. 7, str. 92.

[6] Tafsir Al Qami časť 1 str.103, Bihar Al Anwar časť 14 str.336-337, Qisas Al Anbiyaa’ od Al Gaza’ery str.473.

[7] Evanjelium podľa Matúša – kapitola 26

[8] Evanjelium podľa Matúša – kapitola 27

[9] Evanjelium podľa Marka – kapitola 15

[10] Evanjelium podľa Lukáša – kapitola 22

[11] Evanjelium podľa Jána – kapitola 18

[12] Ghayat Al Maram, spísal Al Sayyed Hashem Al Bahrani časť 7 str.93.

[13] Al Malahim wa Al Fitan, napísal Al Sayyed ibn Tawoos Al Hosni str.134.

[14] Bihar Al Anwar časť 14 str.338

[15] Svätý Korán Ál’Imrán:55

[16] Qisas Al Anbiyaa’, napísal Al Gaza’ery str.474, z Oyoon AL Akhbar.

[17] Bihar Al Anwar časť 14 str. 344

[18] Evanjelium podľa Matúša – kapitola 26

[19] Evanjelium podľa Marka – kapitola 14

[20] Evanjelium podľa Lukáša – kapitola 22

Advertisements
Osvietenia o prvom Mahdíovi a ukrižovanom dvojníkovi Ježiša (PMSN)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s