„Existujú tri tipy priestupkov: ten, ktorý Alla, Povznesený, odpustí, ten, ktorý neodpustí, a ten, ktorý neignoruje. A preto priestupok, ktorý neodpustí, je neviera v Allaha, Všemohúceho, Skvostného. Priestupok, ktorý Allah odpustí, je ten, ktorý osoba spácha proti sebe medzi ním a Allahom, ktorému patrí Moc a Suverenita. Ale priestupok, ktorý neignoruje, je ten, ktorý je spáchaný protí právam ľudí.“

Vysvetlenie: Tretí priestupok hovorí o situácii, v ktorej osoba zasiahne do práv iných. Cesta k odpusteniu je prv skrze   uspokojenia osoby, do ktorej práv bolo zasiahnuté. Ak mu táto osoba odpustí, potom sa priestupok stáva takým, ktorý osoba spáchala proti sebe. Potom môže požiadať Allaha o odpustenie.

Al-Kafi, zv. 2, str. 330

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s