Imám al-Báqir (p) povedal:

„Všetko má zámku a zámkou viery je zdržanlivosť.“

[al-Kafi, zv. 2, str. 118, č. 1]

Prorok Muhammad (pmsnajr) povedal:

„Najinteligentnejšia osoba je tá, ktorá je najochotnejšia k ľuďom.“

[Amali al-Saduq, str. 28, č. 4]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s