O mierach a váhach, pominuteľnosti tohoto sveta a stave jeho ľudí

Ó, služobníci Boží! Vy a čokoľvek, po čom túžite z tohoto sveta, ste ako hostia s určeným časom pobytu, ako dlžníci, ktorí majú platiť. Život sa kráti, zatiaľ čo záznamy činov sa zachovávajú. Mnohí usilujúci sa plytvajú (ich snahou) a mnohí z namáhajúcich sa smerujú k ujme. Ste v dobe, kedy kroky cnosti smerujú naspäť, kroky zla smerujú dopredu a Satan zvyšuje svoju dychtivosť rujnovať ľudí. Toto je čas, kedy je jeho výbava silná, jeho pasce rozmiestnené a jeho korisť je ľahko (dolapiteľná).

Vrhnite svoj pohľad na ľudí, kdekoľvek chcete, uvidíte buď chudobného ako trpí chudobou alebo bohatého človeka ignorujúceho Boha napriek Jeho štedrosti voči nemu, alebo chamtivca zväčšujúceho jeho majetok pošliapaním povinností stanovenými Bohom, alebo neusporiadanú osobu zapchávajúcu si uši voči všetkým radám. Kde sú vaši dobrí ľudia; kde sú vaši cnostní ľudia? Kde sú vaši odvážni ľudia a štedrí ľudia? Kde sú tí z vás, ktorí sa vyhýbajú podvodom v ich biznise a ostávajú čistí v ich správaní? Neopustili všetci tento mrzký, pominuteľný a znepokojujúci svet? Neboli ste ponechaní medzi ľuďmi, ktorí sú ako odpad, a tak nízki, že pery sa vyhýbajú spomínaniu na nich a nehýbu sa, ani aby odsúdili ich nízky status.

„My Bohu patríme a my k Nemu sa navrátime!“ (Svätý Korán, 2:156)

Objavilo sa zlo a niet nikoho, kto by mu oponoval a zmenil to, ani nikoho, kto by od toho odradil a upustil. Dúfate v to, že si zabezpečíte príbytok v čistom susedstve Allaha, a že budete považovaní za Jeho oddaných milovníkov s týmito kvalitami? Beda! Allah nemôže byť oklamaný o Jeho raji a Jeho vôľa nemôže byť zabezpečená, iba ak Jeho poslušnosťou. Nech Allah preklína tých, ktorí radia dobro, ale oni sami sa mu vyhýbajú a tých, ktorí odrádzajú iných od zla, ale sami konajú zlo.

– Imám Ali ibn Abu Tálib (PMSN), Nahjul Balagha, Seventh US Edition, str. 515, k. 128

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s