Heretik sa opýtal Imáma Džáfara-as-Sádiqa (pmsn) na dôvod pre zákaz konzumácie krvi.

Imám (pmsn) povedal:

“Pitie krvi spôsobuje tvrdosť srdca a nemilosrdnosť.  Spôsobuje zápach tela a mení pleť, a väčšinou spôsobuje malomocenstvo.”

(Ihtejaj. Vol. 4, Behaarul Anwaar Pg. 250)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s