Džáfar bin Muhammad povedal, že sa opýtal Abu Džáfara Muhammad bin Ali al-Reda (pmsn): Ó, syn Allahovho Apoštola, prečo je Prorok (pmsnajr) nazývaný Ummi? A on povedal: Čo vravia ľudia? Ja som povedal: Tvrdia, že je nazývaný Ummi, pretože nevedel písať a on (pmsn) povedal: Klamali, Allahova kliatba na nich. Allah swt. vraví v Koráne: On je ten, ktorý poslal medzi národy nevedomé posla z ich radov, aby im prednášal znamenia Jeho, očistil ich a Písmu múdrosti ich naučil, zatiaľ čo pred tým žili v blude zjavnom – Surat Al-Jumu’ah: 2 Ako ich potom môže učit, ak nevie? Pri Bohu, Prorok (psmanrj) čítal.

Bihar Al-Anwar, zv. 16, str. 132

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s