Dva prsty

džihád snaha snaženieSrdce človeka je medzi dvomi prstami Dobročinného.  Satan je prstom a Anjel je prstom alebo temnota je prst a Svetlo je prst, alebo ignorancia je prst a intelekt je prst.  A srdce je medzi týmito dvomi prstami, a preto snaženie vlastného ja hľadanie/snaha s Anjelom, Svetlom a intelektom k Allahovi a odmietnutie Satana, temnoty a ignorancie.

Keďže Satanov cieľ a jeho účel je viesť ľudí do Pekelnej priepasti a potupiť ich pred Pánom Svetov, keď nepočúvnu Stvoriteľa, Najmilosrdnejšieho, Najvľúdnejšieho.

A preto za účelom dosiahnutia tohoto cieľa (Satan) musí použiť zbraň, aby vykonal, čo chce.  Tieto zbrane sa líšia od zjavných po skryté, od slabých k účinným a všetko závisí, pretože vskutku každý tip má náležité zbrane, skrze ktorých je uvedený v omyl.

– Ahmed Al Hassan (pmsn)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s