Prorok Muhammad (PMSNAJR) povedal:

„Ó, ľudia, som ľudská bytosť a onedlho odpoviem poslovi môjho Pána (t.j. volaniu smrti). Zanechávam za sebou medzi vami dve vzácne/ťažké veci (thaqalayn). Prvá z dvoch je Kniha Allaha. V nej je vedenie a svetlo. A tak sa chopte Knihy Allaha a držte sa jej.“ Potom nás urgoval a motivoval (nás) ohľadom Knihy Allaha. Potom povedal, „A môj Ahlulbayt (rodina). Urgujem vás, aby ste si spomínali na Boha kvôli môjej Ahlulbayt. Urgujem vás, aby ste si spomínali na Boha kvôli mojej Ahlulbayt. Urgujem vás, aby ste si spomínali na Boha kvôli mojej Ahlulbayt.“

Sahih Muslim, od Aba Al-Hussein Muslim Bin Al-Hajjaj, č. 2408, str. 1207
المصدر: صحيح مسلم، للامام ابى الحسين مسلم بن الحجاج، رقم الحديث 2408
الصفحة: 1207

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s