Imám Ali ibn Abu Talib (PMSN) povedal:

Nie je to tak, žeby Allah, ktorému patrí Moc a Vznešenosť, otvoril pre človeka dvere vďačnosti a zavrel pred ním dvere hojnosti, alebo žeby otvoril dvere modlitby a zavrel pred ním dvere prijatia, alebo žeby otvoril dvere pokánia a zavrel pred ním dvere odpustenia.“

Nahjul Balagha, Seventh US Edition, str. 921, k. 444

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s