Imám Ali ibn Abu Tálib (PMSN) povedal:

„Konaj dobro a nepovažuj žiadnu časť z toho za malú, pretože jeho málo je veľa a jeho malé je veľké. Nik z vás by nemal hovoriť, že „Druhý človek je zaslúžilý viac než ja“ v konaní dobra. V opačnom prípade, pri Bohu, to naozaj tak bude. Existujú ľudia dobra a zla. Ak zanecháš obe, zhostia sa toho iní.“

„Ktokoľvek zlepší svoje vnútro, Allah zlepší jeho zovňajšok. Ktokoľvek koná skutky kvôli jeho náboženstvu, Allah uskutoční jeho skutky tohoto sveta. Ktokoľvek, koho jednanie medzi Allahom a ním je dobré, Allah tiež obráti jeho jednanie s inými ľuďmi v dobré.“

„Trpezlivosť je zahaľujúci záves a múdrosť je ostrý meč. A preto skri slabosti v tvojom správaní trpezlivosťou a zabi svoje túžby tvojou múdrosťou.“

„Existujú Allahove stvorenia, ktoré si On obzvlášť vyberá pre Jeho priazeň, aby tak mohli byť prospešní iným. A preto ponecháva priazne v ich rukách, dokiaľ ich rozdávajú druhým. Ale keď druhým odoprú, On od nich tieto priazne odoberie a dá ich iným.“

– Nahjul Balagha, Seventh US Edition, str. 919, k. 431, k. 432, k. 433, k. 444

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s