Dôležitá disciplína

Muhammad ibn Ya’qub citoval Abu’Abdulláha (Imáma as-Sádiqa) (PMSN), že povedal: „Nenúťte sa do uctievania.“

Abu’Abdullah (as-Sádiq) (PMSN) je tiež citovaný, že povedal: „Posol Allahov (PMSNAJR) povedal: „Ó, Ali, toto náboženstvo je pevné, vstúp doň s miernosťou a nespôsob si to, že budeš nenávidieť uctievanie svojho Pána.“

Imám al-‘Askari (PMSN) je citovaný, že povedal: „Keď sú srdcia aktívne, zverte sa im, a keď sú zdráhavé/neochotné, zaželajte im zbohom.“

Toto sú všeobecné inštrukcie uschovať akékoľvek informácie do vašich sŕdc, keď sú živé a rozjasané a nechať ich osamote, keď sú nedočkavé/vzpurné.  A tak pri nadobúdaní poznania (ma’arif) a vied musí byť táto disciplína taktiež uplatňovaná a srdcia nesmú byť nútené, keď nereagujú.

Z tohoto a iných Hadísov môže byť dedukované, že existuje ďalšia disciplína, ktorá je tiež dôležitou kapitolou askétizmu.  Táto disciplína je “ohľaduplnosť” (mura’at); to znamená, salik, nech už je v akomkoľvek štádiu, či v akademických, alebo spirituálnych a praktických strohostiach a snažení, musí brať v úvahu jeho okolnosti, zaobchádzať so svojou dušou s vľúdnosťou a starostlivosťou a vyhnúť sa zaťaženiu sa s množstvom väčším, než dokáže uniesť, obzvlášť mladí ľudia a neskúsení, pre ktorých je táto disciplína vcelku dôležitá.

Ak mladí ľudia so sebou nezaobchádzajú s ohľaduplnosťou a vľúdnosťou, a ak nenaplnia potreby (ich) podstaty skrze zákonné spôsoby, budú predmetom veľkého nebezpečia, ktoré nemôže byť odškodnené.  Nebezpečie je, že ak je jeden príliš prísny so sebou samým a zatiahne uzdu prisilno, utrhnú sa a vymania sa spod kontroly, a naakumulované naturálne potreby a horúce ohne túžby pod neobmedzeným tlakom odriekavosti, spália celé kráľovstvo.

Ak sa salíkove uzdy pretrhnú, Bože chráň!  Alebo ak sa asketická osoba prestane ovládať, upadne tak hlboko do priepasti, že nikdy nemôže vidieť tvár záchrany, ani sa nikdy nemôže vrátiť na cestu šťastia a spravodlivosti.

– Khomeini (r.a.), Adab As-Salat

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s