Abu Bakr povedal:

„Bodaj by som nikdy nezneuctil alebo opustil dom Fátimy, dokonca aj keby proti mne viedla vojnu.  Bodaj by som v deň Saqifah umiestnil záležitosť (tzn. kalifát) buď na krk Abu Ubaydah alebo Umara, aby taký bol veliteľ veriacich, zatiaľ čo ja by som bol jeho vizír.“

Hasan Hadís v Al-Hafíz Diyal Al-Dín, Muhammad ibn Al-Wahíd Al-Maqdísi (d. 643 H.), na základe diela autority Al-Ahadith Al-Mukhtarat, zväzok 1, str. 88

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s