Prečo hovorí Allah v Koráne v plurále?

„Vskutku sme ju zoslali v Noci Dekrétu“ (97:1)
„Ak máte pochybnosti o tom, čo sme zoslali služobníkovi svojmu, tak teda prineste súru podobnú tejto a predvolajte si svedkov svojich okrem Boha, ak ste pravdovravní.“ (2:23)
„A umiestnili sme vás na zemi a pripravili sme pre vás na nej obživu – a ako málo ste vy vďační!“ (7:10)

Odpoveď: V mene Allaha Milosrdného, Intenzívne Milostivého a všetká Chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov, a nech Allah zošle modlitby na Muhammada a jeho rodinu, Imámov a Mahdíov.

Nech vám Allah dá úspechu vo všetkom, čo je dobré a posilní vaše kroky, a nech vás umiestni medzi tých, ktorým dopraje víťazstva Jeho náboženstva skrze nich.

Vedzte, nech vám Allah dá úspech, že Allah má pracovníkov, ktorých uprednostňuje a používa ich na naplnenie Jeho posolstva prorokom a poslom, na čokoľvek chce v tomto materialistickom svete.  Pracovníci Allaha sú spomedzi Jeho stvorenia, či už sú spomedzi Anjelov alebo ľudských bytostí, Allah swt. ich spomína a pripisuje ich k Sebe – aj keď pracujú z Jeho Sily, Moci a Príkazu – štedro, a ako priazeň od Neho swt. voči nim, a preto, že je Štedrý, ktorý dáva viac za menej.

A mier, požehnania a milosť Allaha nech je s vami.

Ahmad Al-Hassan
Rabi Al-Awwal/ 1431 H

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s