Modlil sa Prorok (PMSNAJR) s rukami pri tele alebo s prekríženými rukami?

Napísali Ansar M Ali & Ansary Zolfigar : Safar 1436 (Dec 2014)


Muslimovia považujú Salat (modlitbu) za jeden z najdôležitejších pilierov islámu

modlitba islam sunity sunniSunni Dôkazy

a dávajú dôraz na vhodné napĺňanie tejto obligácie. Muslimovia by mali vykonať dôsledný prieskum ohľadom praktík ich náboženstva, keďže došlo k zámernému narušeniu základných stanov viery deviantami, či už vnútri viery, alebo mimo nej. Vzhľadom na to, že väčšina prijala islám čisto z aspektu dedičského, kde prijali učenia ich predkov a učencov, je potrebné objasniť, či sa Prorok (PMSNAJR) islámu modlil Salat s jeho (p) rukami pri tele alebo s jeho (p) rukami prekríženými na hrudi alebo bruchu.

Vyrozprávala Ajša: “Že nenávidela, že jeden by mal mať ruky pri bokoch tela počas modlenia. Povedala, že tak zvykli robiť židia.” Sahih Bukhari, Kniha 4, Zväzok 56, Hadís 664.

Pri čítaní tohto rozprávania pripisovaného Ajši, má človek pocit, že šíti sa modlia ako židia – s rukami pri bokoch tela a jej sa to nepáčilo – a preto spájala šia so židmi, akoby išlo o tých istých, čo je ďaleko od pravdy, keďže preskúmanie tejto záležitosti odhlaí pravdu s dovolením Allaha (swt.).

Ibn Munther (učiteľ Imáma Bukháriho, zostaviteľ sunnitských hadísov) povedal: “Neexistuje dokázaná tradícia pochádzajúca od Svätého Proroka (p) s ohľadom na prekríženie rúk, a preto je to na uctievajúcom (či už ponúkne modlitbu s rukami prekríženými alebo rukami pri bokoch tela).” Nayl Al-Awtar, ZV2, str. 203. Aun Al-Ma’bood, Sharh Sunan Abi Daud, ZV2, str. 322, vydal Dar Ul-Kutb-E-Ilmia, Beirut.

Ibn Harj asqalani z Ma’az povedal: “Keď Allahov Apoštol (p) zaujal postoj na Salat, zdvihol obä ruky k jeho (p) ušiam a po tom, čo vyriekol Takbír, spustil ruky dolu.” Talkhees Al-Habeer Fee Takhreej Ahadeeth, ZV1, str.333. Bab Sifat Al-Salat.

Dôkaz Imáma Malíka ohľadom spustenia rúk spočíva v skutočnosti, že Prorok (p) začal zdvihnutím rúk na Takbír, a potom ruky spustil. Hidayah, ZV1, str. 104, časť 20

Abdul Hai Lucknawi z Ma’az povedal: “Keď Allahov Apoštol (p) zvykol zaujať postoj na modlitbu, zvykol zdvihnúť ruky hore k ušiam, zatiaľ čo recitoval Takbír, a potom nechal jeho (p) ruky neprekrížené.” Fataawa Shei.

Šia Dôkazy

Šejk Muhammad Ya’qúb Kulaini a Šejk Sadúq uviedli: “Náš Pán, Imám Džáfar Sádiq (p), otočil jeho (p) tvár ku Kábbe. Úplne odstránil kontakt medzi jeho (p) rukami a … položil jeho (p) ruky na jeho (p) stehná, zatvoril jeho (p) prsty a postavil jeho (p) nohy navzájom blízko k sebe…” Al-Shafi, preklad Furoo Al- Kafi, ZV2, str. 65, Vydané v Karachi. Man La Yuhdhirah Al-Faqeeh, ZV1, str.166, Vydané v Karachi.

Ako sme objasnili, keď sa jeden snaží o overenie si tohto obrovského obvinenia voči šia Proroka Muhammada (p) – jeden získa väčšie porozumenie, ako veľmi bol islám manipulovaný, aby spĺňal túžby ľudí a názory ignorantov. Jeden potrebuje iba nepatrný zmysel pre úprimnosť a snaživosť a bude vedený správnym smerom k pravde skrze Milosť Allaha (swt.). Pripomíname sunnitom, aby piľne skúmali a overili si naše zistenia a uvedomili si, že šia sú verní autentickým praktikám, aj keď sa vyskytli pokusy o zdiskreditovanie šítov zlomyseľnými klamstvami a hanlivou taktikou Iblísa (la) a jeho prívržencov. Teraz nazrime do židovského písma a zistime, čo ustanovuje o ich modlitbe.

“A umiestnil jeho ruky zovreté na jeho srdce, pravú rukou na ľavú; a stojí ako služobník pred jeho Pánom v láske, úcte a strachu a nemal by umiestniť jeho ruky k bokom tela.” [Talmud : Hikoth Tafila : 5 : 4]

A tak bolo v tomto krátkom dokumente objasnené, že židia sa modlia umiestnením rúk na hruď, a nie k bokom tela, ako sa modlí Prorok (p) a jeho šia. Sunniti boli nanešťastie oklamaní, keďže sa celý čas modlia nesprávnym spôsobom ako židia a uvedené dôkazy zo sunitských a šítskych zdrojov podporujú túto hypotézu. Ak jeden považuje túto súvsťažnosť za náhodu, a tvrdil by, že skutočnosť, že sa takto modlia židia, iba potvrdzuje sunnitskú modlitbu, pretože v starých písmach sú pravdivé elementy – dovoľte nám vyburcovať vaše zmysly a vysvetliť, že Talmud je iba kolekcia rabínskych písiem a výkladov toho, o čom si mysleli, že je pravda, a táto potreba vznikla iba po tom, čo boli židia vziati do otroctva kráľom Nabuchadnezzarom do Babylonu (Iraku), počas ktorého im bolo zakázané praktizovať ich vieru a zvyky po mnohé storočia; roky a dekády v blízkosti zlých nerestí čiernej mágie a zvrátenej povahy pohanov Babylonu.

http://saviorofmankind.com/
http://almahdyoon.org/

modlitba žid

modlitba správne

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s