Imám Ali ibn Abu Talib (PMSN) povedal: Je (dôkazom) pokory sveta pred Allahom, že On je neuposlúchnutý iba v ňom a Jeho priazeň nemôže byť dosiahnutá, iba ak zrieknutím sa ho.“

– Nahjul Balagha, Seventh US Edition, str. 913, k. 395

Imám Ali ibn Abu Talib (PMSN) povedal: „Zdrž sa sveta, aby ti Allah mohol ukázať jeho skutočné zlo a nebuď nedbalý, pretože (v akomkoľvek prípade) nebudeš zanedbaný.“

– Nahjul Balagha, Seventh US Edition, str. 913, k. 401

Imám Ali ibn Abu Talib (PMSN) povedal: „Čas veriaceho má tri fázy: Fázu, ktedy je v jednote s Allahom, fázu, v ktorej zabezpečuje pre jeho živobytie a fázu, v ktorej si môže užiť to, čo je zákonné a príjemné. Nepatrí sa, aby múdry človek opustil (svoj dom) okrem troch prípadov, menovite: za účelom učenia sa, alebo ak ide za niečím pre ďalší život, alebo pre úživanie si toho, čo nie je zakázané.“

– Nahjul Balagha, Seventh US Edition, str. 913, k. 400

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s