Imám Ali ibn Abu Talib (PMSN) povedal: „Ó, syn Adama! Živobytie je o dvoch druhoch: Živobytie, ktoré hľadáš a živobytie, ktoré hľadá teba; ak ho nezastihneš, zastihne teba. Preto nemeň dennú starosť na starosť ročnú. Čokoľvek, čo dostaneš každý deň, by malo byť pre teba dosť pre ten deň. Ak máš pred sebou celý rok života, aj vtedy Allah, Vznešený, ti dá každý další deň to, čo ustanovil ako tvoju časť. Ak v dĺžke tvojho života niet jedného roka, prečo by si mal mať starosti o to, čo nie je pre teba? Nik, kto hľadá, nedosiahne tvoje živobytie pred tebou, ani ťa nik nepremôže v záležitosti živobytia. Podobne, čokoľvek, čo bolo dané osudom ako tvoja časť, od teba nebude oddialené.“

-Nahjul Balagha, Seventh US Edition, str. 912, k. 389

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s