Ahmed AlHassan (PMSN) povedal:

„Pracujte v rámci štruktúry zákonov a predpisov krajiny, v ktorej sa nachádzate a nevystupujte nad rámec zákona, aby ste nedali vašim nepriateľom príležitosť ublížiť vám.“

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s