Otázka na Imáma (PMSN) ohľadom očistca

Otázka č. 86: Pozdravujem a mier,

Moja otázka sa týka očistca, aký je život mŕtvych v očistci?

A stretávajú sa s ostatnými a navštevujú mŕtvych a živých? A jedia jedlo a pijú vodu? A čo dobré skutky, ktoré konáme v ich mene? Vrelá vďaka.

George Butrus

Odpoveď: V mene Allaha, Hojne Milosrdného, Intenzívne Milosrdného. Chvála patrí Allahovi, Pánovi svetov. Nech Allah zošle mier a modlitby na Muhammada a potomstvo Muhammada, Imámov a Mahdíov.

Ľudia patria do rôznych kategórií a ľudia z každej kategórie majú ich vlastný očistec. A tak okolnosti Prorokov, Miestodržiteľov a Awliyya’ Allaha nie sú také isté ako okolnosti ostatných veriacich, ktorí páchajú činy neposlušnosti. A okolnosti lídrov neviery a korupcie nie sú také isté, ako okolnosti ostatných neveriacich, vodcovia (neviery) ako Nimrod, ktorý bojoval proti Allahovmu Prorokovi Abrahámovi (PMSN), a Faraón, ktorý bojoval proti Allahovmu Prorokovi Mojžišovi (PMSN), a Ananias a Kaifas, nepracujúci duchovní židov, ktorí bojovali proti Allahovmu Prorokovi Ježišovi (PMSN).

A mŕtvi v očistci môžu navštíviť žijúcich a mŕtvych s povolením Allaha a jedia a pijú to, čo je príhodné svetu, do ktorého zostúpili, a to, čo je príhodné ich predošlým prácam/činom. A veriaci spomedzi nich majú prospech z dobrých skutkov, ktoré za nich konajú veriaci v tomto svetskom živote. A ja osobne som navštívil hrob môjho otca pred rokmi a prehovoril ku mne z hrobu, a počul som jeho hlas.

A mnohí zo živých vidia mŕtvych, ako ich navštevujú vo videniach, to znamená počas spánku.

Čo sa týka prorokov a miestodržiteľov v očistci, rozhodne pokračujú v práci na tom, čo im Allah pridelil a ich konanie má vplyv v tomto svete a iných svetoch.[1]

[1] – A tento význam je uvedený v mnohých rozprávaniach nepoškvrneného potomstva (PMSNV): Vyrozprávané Princom Veriacich (PMSN), v jeho prejave povedal, „…Ó, ľudia, vezmite si toto príslovie od Pečate Prorokov (PMSNAJR), že tí spomedzi nách zomierajú, zatiaľ čo nie sú mŕtvi, a tí spomedzi nás sa rozkladajú, zatiaľ čo sa nerozložili. A tak nehovorte o tom, čo nepoznáte, keďže väčšina pravdy je uložená v tom, čo ste popreli. Prijímite jediného, proti ktorému nemáte argumenty, a to som ja…“

– Nahjul Balagha, Zv. 1, str. 154.

Ammar bin Marwan vyrozprával od Samaa, povedal: „Vchádzal som do domu Abu Abdulláha (PMSN) a videl ma, ako rozprávam sám so sebou, a tak povedal: „Čo sa deje, chýba ti Abu Jafar (PMSN)? A tak som povedal: „Áno.“ On povedal, „Potom vstúp do domu.“ A tam bol Abu Jafar (PMSN).“

– Basair al-Darajat od al-Saffara, str. 295

Skupina spomedzi Šia prišla k al-Hassan bin Alimu (PMSN) po zavraždení Princa Veriacich (PMSN) a pýtali sa ho otázky, a tak povedal, „Spoznali by ste Princa Veriacich, ak by ste ho zbadali?“ Odpovedali, „Áno.“ A tak on (PMSN) povedal, „Tak teda pozdvihnite závesy.“ Urobili tak a našli Princa Veriacich (PMSN) a nezapreli ho. A Princ Veriacich (PMSN) povedal: „Tí spomedzi nás zomierajú, zatiaľ čo nie sú mŕtvi a tí spomedzi nás ostávajú ako dôkazy proti vám.“

– Basair al-Darajat od al-Saffara, str. 295

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s