Allah swt. povedal Mojžišovi (PMSN):

„Nežiadal som od teba to, čo niesť ti ubližuje, žiadal som ťa, aby si vykonal dua ku Mne, aby som ti odpovedal. A aby si ma požiadal a ja ti to poskytnem, a aby si prišiel blízko ku mne skrze toho, čo máš odo Mňa z intepretácie, a na Mne je úplné zjavenie. Ó, Mojžiš, pozri sa na zem, pretože čoskoro bude tvojim hrobom a pozri sa hore na nebesia, pretože nad nimi je Veľkolepé Kráľovstvo. A nariekaj si, pokiaľ si v Dunya, daj si pozor na pohromy a tragédie a nenechaj, aby ťa ozdoby a nádhera Dunye zviedli.“

Bihar AlAnwar, zv. 13, str. 337

Allah swt. Mojžišovi (PMSN): „Nebuď šťastný z množstva peňazí, zabúdanie na Mňa zatvrdne srdce a s množstvom peňazí je množstvo hriechov. Zem je oddaná, obloha je oddaná a more je oddané, a tak ten, ktorý voči mne zhrešil, bude nešťastný. Ja som Milosrdný v každej dobe. Prichádzam s prísnosťou po pokoji a s pokojom po prísnosti.“

Bihar AlAnwar, zv. 13, str. 334

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s