Imámovi Alimu ibn Abi Tálibovi (PMSN) povedali: „Ak je človek ponechaný vo svojom dome a dvere sú zatvorené, odkiaľ ho zastihne jeho živobytie?“ Odpovedal: „Odkiaľkoľvek ho zastihne smrť.“

Význam je ten, že človek by mal byť spokojný v záležitosti živobytia, pretože čokoľvek je preň predurčené, ho zastihne, nech už je kdekoľvek.

Perzské dvojveršie vraví: „Živobytie, tak ako smrť, zastihne človeka, dokonca aj keď sú dvere zatvorené, ale chamtivosť udržiava ľudí (zbytočne) plných úzkosti.“

Imám Ali ibn Abu Talib (PMSN) povedal: „Ó, ľudia! Nech vás Allah vidí obávajúcich sa v časoch šťastia tak, ako sa Ho bojíte v ťažkých časoch. Dozaista, komu je daná ľahkosť (života) a nepovažuje to za spôsob pomalého približovania sa trápenia, (nesprávne) sa považuje v bezpečí pred tým, čoho je treba sa obávať, zatiaľ čo ten, kto je zasiahnutý stiesnenými okolnosťami, ale nepovažuje ich za skúšku, stráca vyhľadávanú odmenu.“

tribulation

Imám Ali ibn Abu Tálib (PMSN) povedal: „Ó, otroci túžob! Zarazte ich, pretože ktokoľvek sa nakloní svetu, nedostane z neho nič, než bolesť útrap. Ó, ľudia! Podujmite sa trénovať svoje vlastné duše a otočte sa preč od diktátu vašich naturálnych sklonov.“

Nahjul Balagha, Seventh US Edition 2009, kázne 366, 368 a 369.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s