Materiálna civilizácia, morálna civilizácia a Džihád (boj/snaženie).

Pravdou je, že existuje veľký zmätok ohľadom materiálneho rozvoja človeka a morálneho rozvoja človeka. Preto je každý materiálne rozvinutý človek označovaný za morálne rozvinutého. A to je prostredníctvom zmiešania materiálnej civilizácie s morálnou civilizáciou; považujúc ich za jedno pre každý národ.

Toto je falošné vyváženie a falošný štandard. Inak by Proroci a Strážcovia, Požehnania a Mier s Nimi, a ich nasledovníci, (ktorí si vyprázdnili ruky od mnohých ozdôb tohto sveta; jeho materiálnej civilizácie; a jeho pominuteľnej suverenity), boli morálne tí najdegradovanejší, ako veľmi je im to vzdialené. A Faraón, Nimrod a im podobní, (ktorí postavili pyramídy; veže; zámky; a hojné mestá), sú vlastníci morálky a výnimočne rozvinuté mysle, a ako by to mohol byť ich (stav). Naviac, ten Prvý obvinený by bol Ničiteľ a Demolátor materiálnej civilizácie, skrze tresty a napomenutia, Oslavovaný je On nad všetkým, čo Mu pripisujú za partnerov.

Presnejšie, pri Bohu, oni nepoznali svoju záležitosť, a tak si vezmite ponaučenie od tých, ktorí im predchádzali. Faktom je, že morálny civilizovaný rozvoj je schémou prorokov; a s tým boli privedený od Allaha, Oslavovaného, Všemohúceho. Z toho vyplýva, že všetko, čo existuje v rámci ľudstva z dobrého vychovania a láskavej morálky, nie je nič iné, než kvapky z božej morálky, s ktorou proroci a strážcovia, mier s nimi, prišli. Pán prorokov a poslov a ten, ktorý ich zapečatil, Muhammad, Mier s ním a jeho Potomstvom, obmedzil (účel) jeho zoslania/misie k ľuďom na (účel) zdokonalenia božej morálky. On (PMSN a jeho rodinou) povedal: “Vskutku, bol som poslaný, aby som zdokonalil milosrdnú morálku.”[1]

Vskutku, pôvod a podstata láskavej morálky je uložená v učení Prorokov, Mier s Nimi, a morálka je normou rozvoja národov. Keďže niet hodnoty v materiálnom rozvoji (materiálnej civilizácii); bez ohľadu na to, aká veľká bola, ak nie je sprevádzaná morálny rozvojom (morálnou civilizáciou). Napriek jasnosti a jednoduchosti táto realita nebola rozoznaná väčšinou ľudí.

A obrátený výsledok, (ktorý bol dosiahnutý mnohými ľuďmi z titulu skazeného úvodu), je, že vojny, s ktorými začala Amerika (materiálne rozvinutá, a preto niet diskusie o jej morálnom rozvoji!); je správny. Pretože má za cieľ eliminovať nespravodlivosť a tyraniu a ustanoviť demokraciu; zvrchovanosť ľudí a slobodu, pretože ktokoľvek sa postaví tvárou v tvár Amerike alebo zákonu, ktorý je ustanovený Amerikou, a ktorý chce nastoliť na zemi, je osoba nespravodlivá a tyran. Týmto spôsobom bola norma obrátená naruby.

A preto zmes, ktorá dnes existuje na globálnom poli, pomohla zatemniť víziu a pomiasť myšlienky. Z toho vyplýva, že tých, čo hladajú pravdu, je menej, než červenej síry.

Možno ak by si ľudia položili túto otázku: (kto dáva zákon a vymenúvava panovníka; Boh alebo ľudia?). Potom by sa to stalo evidentným pre ich víziu a Amerika a jej demokracia, a jej sloboda by bola opäť iba modla uctievaná bez Boha, presne ako tyrani, ktorých odstránila v Afganistane a Iraku.

Amerika je diabolské monštrum; rovnako tak ako Saddám, Bin Ládin, nech na nich Allah zošle kliatbu, a ich nasledovníci sú diabolské monštrá. To preto, že oni všetci (Amerika, Saddám, Bin Ládin a im podobní nie sú vymenovaní Allahom, Oslavovaným, Všmohúcim. A tiež nepoznájú božské právo a nechcú ho ustanoviť, ako niektorí z nich tvrdia (aby) podviedli ľudí v mene náboženstva, zatiaľ čo z náboženstva nerozumejú ničomu.

Avšak v rámci troch náboženstiev je zjavné, že zákon dáva Allah a vládca je vymenovaný Allahom. A textov, ktoré to naznačujú, je množstvo v Tóre, Biblii a Koráne. Jednoducho povedané, zákonom týchto čias sú Korán, Biblia a Tóra; a panovník je Mahdi, Ježiš a Eliáš, Mier s Nimi.

A preto božie knihy sú jedným, zoslané Jediným a proroci a imámovia sú všetci jedným; vyslaným Jediným.

Vravím, ak by si ľudia položili túto otázku a odpovedali touto jasnou odpoveďou, potom by sa ich slovo zjednotilo na monoteizme a uctievali by Allaha, Oslavovaného, Všemohúceho a ratifikovali by Jeho miestodržiteľa na Jeho zemi, zákony Všemohúceho. Keďže nie je nič, čo by skutočne zjednotilo ľudí Zeme, okrem božieho zákona a božieho vládcu; a oni zjednotia ľudí Zeme pod pravdou, spravodlivosťou a milosťou.

A preto je nevyhnutné, aby veriaci konali Džihád za účelom ustanovenia božieho práva a božieho vládcu; miestodržiteľa Allaha na Jeho zemi, aby naplnil Zem slušnosťou, spravodlivosťou, láskavou morálkou a morálnou civilizáciou; rovnako, ako je dnes naplnená nespravodlivosťou a skazenosťou.

Presnejšie to, čo sa deje dnes, je, že vojská diabla, Kliatba Allaha Naň, bojujú, aby ustanovili zvrchovanosť diabla a vyvedenie diabla. Tak prečo vojaci Boží nebojujú, aby ustanovili zvrchovanosť Allaha, Všemohúceho, a božiu morálku.

A situácia je, že boj a konanie Džihádu proti nim je obrana morálnej civilizácie Prorokov a Poslov, Mier s Nimi, ako odozva na útok vedený diablom a jeho vojskami, držiteľmi materiálnej civilizácie, za účelom odstránenia božej morálky.

V skutočnosti neexistuje neutralita. Buď podporujete Allaha a schvaľujete Jeho zvrchovanosť, alebo bojujete na strane diabla a za jeho zvrchovanosť, Kliatba Allaha naň; a ten, kto mlčí, je tichý diabol. Keďže tí, ktorí sú s Allahom, sú s Allahom; a tí, ktorí sú s diablom, sú s diablom; a tí, ktorí sú na stráni, ako si hovoria, su tichí diabli.

[1] Makarim Al-Akhlaq, str. 8

– Ahmed Al Hassan (PMSN), z knihy “Džihád sú dvere do Raja”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s