Ako sa množili synovia proroka Adama?

Otázka: Ako sa množili synovia proroka Adama? Oženili sa so ženami raja? Všemohúci vraví, {Stvoril vás z jednej duše}, zatiaľ čo ženy raja nie sú z duše Adama, tak ako sa začalo rozmnožovanie ľudských bytostí?

Odpoveď: V mene Boha, Hojne Milosrdného, Intenzívne Milostivého

Chvála patri Bohu, Pánovi Svetov

Odpoveď nájdete v knihe „Alegórie, časť 4“, tak si ju prečítajte.

Čo sa týka toho, čo sa uvádza v rozprávaniach, Ábel sa oženil s hawrou (meno, ktoré sa zvyčajne dáva ženám raja) a je to indikácia jej spravodlivosti a spirituálneho vzostupu na úroveň žien raja. A Kain sa oženil s tou, (ktorá bola na tej istej úrovni) spomedzi džinov, a to je indikácia jej skazenosti a znehodnotenia jej duše na úroveň skazených džinov a ich stav nerozumnosti a ignorancie.

– Ahmed Al Hassan
Nástupca a posol Imáma Al Mahdího (PMSN)

murderOtázka: Prečo Kain zabil Ábela? A je pravda, že Adam ich chcel oženiť s dvojčaťom toho druhého, a že Kain odmietol, a tak im Adam prikázal, aby ponúkli obetu za účelom uzavretia tejto záležitosti?

Odpoveď: V mene Boha, Hojne Milosrdného, Intenzívne Milosrdného,

Chvála patrí Bohu, Pánovi svetov. Nech Allah zošle mier a modlitby na Muhammada a jeho potomstvo, Imámov a Mahdíov.

V súvislosti s touto záležitosťou existuje mnoho zmätku a pravdou je, že Allah zakázal incestné manželstvá v každej Božej Knihe a každá právna veda ustanovuje, že je to zakázané, vrátane jurisprudencie Adama. Preto záležitosť manželstva Adamových synov je nasledovná: Eva porodila Kaina, a potom Ábela od Adama (PMSN). A Kain sa oženil so ženou, ktorú preň Allah swt. stvoril a bola skazená, a Ábel sa oženil so ženou, ktorú preň stvoril Allah swt. a bola spravodlivá. A Allah swt. stvoril tieto ženy tak, ako pred tým stvoril Adama a Evu, to znamená, že Allah swt. stvoril dve manželky pre Kaina a Ábela skrze Jeho schopnosť.

Potom Allah prikázal Adamovi, aby vymenoval Ábela (PMSN) ako jeho nástupcu. Keď sa to Kain dozvedel, namietal príkazu vymenovania, a tak ho Adam informoval, že príkaz je od Boha, a nie od neho samotného a nariadil im, aby ponúkli Bohu obetu. A tak Ábel ponúkol ťažké jahňa, zatiaľ čo Kain zlú pšenicu, preto bola Ábelova obeta prijatá. Z toho dôvodu v Kainovej duši vzplanula zlovôľa voči Ábelovi a Satan (nech ho Boh preklína) mu našepkal, nech zabije jeho brata. A jeho duša, ktorá bola náchylná k zlu, ho priklonila k zavraždeniu jeho brata. Preto Kain zabil Ábela, zo závisti, pretože bol Adamov nástupca. Tak bolo Iblisov (nech ho Boh preklína) sľub pokušenia naplnený, pretože pokúšal Kaina a infikoval ho jeho chorobou, ktorá je „Ja“ a arogancia, a jedna z vecí, ktorá sprevádza „Ja,“ je choroba závisti.

Čo sa týka zvyšku rodokmenňa, Ábelova žena bola tehotná a porodila chlapca, a neskôr sa Adamovi (PMSN) narodili Seth a Jáfit. Takže Sethova manželka porodila chlapca a dievčatko a Jáfitova manželka porodila dievča, a preto sa Ábelov syn oženil so Sethovou dcérou a Sethov syn sa oženil s Jáfitovou dcérou.

A proroci pochádzajú z rodokmeňa týchto ľudí, a toto je konečná reč a akékoľvek slová nad rámec tohto vyjadrenia by pochádzali iba od toho, kto klame o Bohu a Jeho poslovi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s