Tento blog bol založený za účelom sprosredkovania poznania, ktoré nám zanechal Prorok Muhammada a jeho Rodina (mier a požehnania s nimi) a za účelom oboznámenia verejnosti s volaním posla Imáma al-Mahdího a s oceánmi múdrostí, naprieč ktorými vedie tých, ktorí majú oči a srdce, aby videli a uši, aby počuli.

Víziou je budúcnosť, v ktorej sa každému darí a každý sa cíti dobre. Budúcnosť, v ktorej nik nemusí trpieť alebo pociťovať negatívne emócie, v ktorej ľudia profitujú z požehnaného poznania, ktoré Boh celé stáročia odhaľuje ľuďom prostredníctvom Muhammada (msnajr), Fatimy (msn), dvanástich Imámov (msnv) a dvanástich Mahdíov (msnv), ktorých Prorok spomína vo svojej Vôli z noci jeho smrti. Budúcnosť, v ktorej ľudia príjmu Zvrchovanosť Boha na tejto zemi a odmietnu Zvrchovanosť Ľudí, tyranov a duchovných, ktorí sa neriadia tým, čo hlásajú a nasledujú svoje túžby.

Hlavným zdrojom informácií sú knihy, ktoré nám zanechali požehnaní Ahl al-Bayt (msnv), a ktoré napísal Ahmed Al Hassan (msn) – posol Imáma Al-Mahdího (msn), ktorý sa objavil v roku 1999. Prvý z dvanástich Mahdíov a prvý z 313 spoločníkov Imáma Al-Mahdího (nech mu Boh dá moc na tejto zemi).

Imám Ahmed Al Hassán (msn) vás volá k Bohu. Má viac poznania Božích kníh, než ktokoľvek iný. Je podporovaný tisícami zázrakov a vízií.

Spasiteľ sa objavil. Sľúbený paraklet od Ježiša (msn) kresťanom, Posol od Eliáša (msn) židom a Posol Imáma Al-Mahdího (msn) muslimom. On je Mahdí, ktorého nám Prorok (msnajr) prisľúbil, že príde na Konci čias, aby naplnil tento svet spravodlivosťou a mierom tak, ako bol plný nespravodlivosti a tyranie.

Imám Ahmed Al Hassan je Jamáni Ahl al-Bayt, ten, o ktorom Imám Baqír (msn) povedal: “Niet lepšej zástavy než zástavy Jamániho, je to zástava a oddanosti, pretože vás volá k držiteľovi, preto ak Jamáni vystúpi, predaj zbraní muslimom alebo komukoľvek sa stane zakázaným, a keď sa Jamáni zjaví, postavte sa zaň, pretože jeho zástava je zástavou viery a každému muslimovi je zakázané sa od neho obrátiť a ktokoľvek sa od neho obráti, patrí medzi ľudí pekiel, pretože volá k pravde a k správnej ceste” – z knihy “Okultácia” šejka Numániho, str. 264

Official Website:
http://black-banners.com/

Admin blogu nie je profesionálny šejk. Texty prekladá z autentických kníh a z oficiálnych webstránok s Božou pomocou podľa svojho najlepšieho svedomia a vedomia.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s