Ako človek spozná Mistodržiteľa Allaha na Jeho Zemi v každej epoche

Najdôležitejšia cesta, ktorou spoznať nástupcu Boha na Jeho Zemi je: Prvá cesta: Ktorou Anjeli spoznali Adama, Požehnania a Mier s Ním, a tou je Zmienenie sa, pretože Allah, Slávny, Všemohúci, sa zmienil o Adamovi, Požehnania a Mier s Ním, a že je Jeho Miestodržiteľ na Jeho Zemi; {Hľa, Pán tvoj k anjelom prehovoril: “Umiestním na zemi zástupcu!” I povedali: “Chceš tam ustanoviť niekoho, kto pohoršenie na nej bude šíriť a krv na nej prelievať, zatiaľ čo my slávu Tvoju prajeme a svätosť Tvoju prehlasujeme?” Vravel: “Ja veru viem to, čo vy neviete!}[1] A po Adamovi, Požehnania a Mier s Ním, zmienenie sa bola tiež cesta spoznania Miestodržiteľa Allaha na Jeho Zemi. Avšak tentokrát božské zmienenie sa je poznané skrze predošlého Miestodržiteľa, pretože on zásobuje svoj národ Príkazmi/Vôľou o Miestodržiteľovi, ktorý má prísť po ňom na Príkaz Allaha, Slávneho, Všemohúceho. Preto nie Miestodržiteľ vymenúva toho, kto príde po ňom, ale presnejšie, je to Allah, Slávny, Všemohúci, ktorý vymenuje Svojho Miestodržiteľa na Svojej Zemi v každom veku. Jediná úloha predošlého Miestodržiteľa je odovzdať toto Božské Zmienenie sa skrze Príkaz/Vôľu za tým účelom, pretože Miestodržiteľ Allaha na Jeho Zemi spomedzi Prorokov a Poslov boli volaní Dôverníkmi, pretože predošlý sa zmieni/prikáže (prijať) nasledujúceho, a niet Proroka spomedzi Prorokov, Požehnania a Mier s Nimi, alebo Imáma spomedzi Imámov, Požehnania a Mier s Nimi, ktorý by nebol spomenutý tým, ktorý bol pred ním. Pretože Ibrahim (Abrahám), Požehnania a Mier s Ním, a Išaq (Izák), Požehnania a Mier s Ním, a Yacob (Jakub), Požehnania a Mier s Ním, a Proroci z Bani Izrael (Kmeň Izraelitov), Požehnania a Mier s Nimi, spomenuli Mojžiša, Požehnania a Mier s Ním, a (prikázali prijať ho), a Mojžiš, Požehnania a Mier s Ním, a Prorokovia, Požehnania a Mier s Nimi, (prikázali prijať) Ježiša, Požehnania a Mier s Ním, a Ježiš, Požehnania a Mier s Ním, (prikázal prijať) Muhammada, Požehnania a Mier s Ním a Jeho Rodinou, a Muhammad, Požehnania a Mier s Ním a Jeho Rodinou, (prikázal prijať) Alího, Požehnania a Mier s Ním, a Imámov, Požehnania a Mier s Nimi Všetkými, a Mahdíov spomedzi ich synov. A preto niet priestoru na vyplnenie inými, než sú oni, Požehnania a Mier s Nimi. Avšak Národy sa od nich odchýlili, a tak sa medzi nimi objavili pracujúci učenci, ktorí viedli ľudí späť na cestu Dôverníkov (Miestodržiteľov), Požehnania a Mier s Nimi, a k nevyhnutnosti nasledovať ich a brať iba od nich. Zatiaľ čo nepracujúci učenci sa objavili medzi nimi taktiež, snažiac sa vziať na seba rolu Dôverníkov, Požehnania a Mier s Nimi, presne tak, ako syn Abu Quhafah na seba vzal (úlohu). Princ Veriacich, Požehnania a Mier s Ním, povedal: “Pozor! Pri Bohu, syn Abu Quhafah (Abu Bakr) vzal na seba rolu (kalifátu) a samozrejme vedel, že moja pozícia vo vzťahu k tomu bola taká istá, ako je pozícia osi k ručnému mlynčeku. Voda povodní tečie odo mňa a vták ku mne nevyletí. Zatiahol som záves pred kalifátom a izoloval som sa od neho. Potom som začal premýšľať, či by som mal zaútočiť alebo vytrvať v tichosti oslepujúcu temnotu utrpenia, v ktorom sa dospelí stávajú slabými a mladí zostarnú a skutočný veriaci koná pod náporom, až kým nestretne Allaha (vo svojej smrti). Zistil som, že vydržať bolo múdrejšie. A tak som prijal trpezlivosť, aj napriek pichaniu v očiach a dusenie (poníženia) v krku…”[2]

Čo sa týka druhej cesty spoznania Nástupcu Allaha na Jeho Zemi: Tou je zbraň Prorokov a Miestodržiteľov, ktorou je poznanie a múdrosť, a tá je známa z ich reči a ich riešení problémov a existujúcich záležitostí. A musí to byť, aby sa ľudia oslobodili od ich túžob a Ega, aby sa presvedčili o ich, Požehnania a Mier s Nimi, poznaní a múdrosti, pretože to bola práve tá (zbraň), ktorá bola dôkazom Allaha, Slávneho, Všemohúceho, nad Anjelov: “A naučil Adama všetky mená, potom ich predviedol Anjelom a povedal: {Povedzte mi ich mená, ak ste pravdovravní!”}[3] Pretože vskutku, je to ten najlepší dôkaz Miestodržiteľa Allaha na Jeho Zemi.

Čo sa týka tretej cesty spoznania Nástupcu Allaha na Jeho Zemi: Tou je Zástava (Prisahanie vernosti/oddanosti Bohu/Zvrchovanosť Boha) alebo suverenita/nadvláda Allaha a Allah, Slávny, to vyžadoval pre Jeho prvého nástupcu, Adama, Požehnania a Mier s Ním. {a až ho vyrovnám a vdýchnem mu niečo z ducha svojho, padnite na zem, pred ním sa klaňajúc!}[4] To znamená poslúchnite a robte to, čo vám prikáže, pretože je to Môj Nástupce/Miestodržiteľ. A Všemohúci povedal: {Povedz: “Bože veľký, vládca kráľovstva! Ty dávaš vládu, komu chceš, a odoberieš ju, komu chceš…”}[5] A Všemohúci povedal: {Vládca Dňa Súdneho}[6]Počas zhromaždenia Hajj: “Sláva a nadvláda sú Tvoje a Ty nemáš partnera.”

A preto nikomu nelichotia na účet tejto pravdy, a aj keď boli obvinení kvôli tomu, že to niesli, pretože v minulosti povedali ohľadom Ježiša, Požehnania a Mier s Ním, že bol chamtivý pre nádvládu nad Bani Izrael, ktorú nepracujúci učenci stratili kvôli pochlebovaniu Rimanom. A o Dawe (volaniu/pozvaniu k islamu) Muhammada, Požehnania a Mier s Ním a Jeho Rodinou, “niet raja alebo pekla, ale on je absolútna moc,”[7] to znamená, že Muhammad, Požehnania a Mier s Ním a Jeho Rodinou, prišiel, aby si vyžiadal nadvládu pre seba a svojich synov. A ohľadom Alího, Požehnania a Mier s Ním, bolo povedané, “Vskutku, je dychtivý vo vzťahu k (jeho) suverenite/nadvláde”, aj keď počujú, ako vraví: “Čo má Ali spoločné so Suverenitou, čo netrvá”, a sú svedkovia jeho asketizmu a toho, ako sa zdržiava sveta a jeho ozdôb. A toto bol prípad Ježiša, Požehnania a Mier s Ním, ktorý nebol skrytý a bol to prípad Muhammada, Požehnania a Mier s Ním a Jeho Rodinou.

Proroci a Miestodržitelia neberú do úvahy žiadne z obvinení ľudí tak, ako je to v prípade nepracujúcich duchovných, ktorí vyhľadávajú spokojnosť ľudí, čím hnevajú Stvoriteľa. A preto ľudia nasledujú nepracujúcich kňazov a bojujú voči Prorokom a Miestodržiteľom, ktorí sa dožadujú Zvrchovanosti Allaha na Jeho Zemi, buď na úrovni legislatívy alebo exekutívy, to znamená ústavy a panovníka. A preto to musí byť tak, že ústava je božská a vládca je ustanovený Allahom, Slávnym, Všemohúcim. Zatiaľ čo toto sa nehodí pre väčšinu ľudí, ktorí nasledujú vlastné túžby a chcú pohodlie a bezpečie tohto sveta pred pohodlím a bezpečím Posmrtného života.

A vskutku, Vše-vediaci, Vše-vedomý nás informoval o stave väčšiny, k čomu nemôže (nik) nič dodať:

{Ak počúvneš väčšinu tých, ktorí na zemi žijú, zvedú ťa z cesty Božej}[8]

{pretože to pravda je od Pána tvojho, však väčšina ľudí neverí}[9]

{Však väčšina ľudí, aj keby si po tom veľmi túžil, nebude veriť}[10]

{Už pred nimi zblúdila väčšina národov starých}[11]

{stvorili sme to ako skutočnosť vážnu, však väčšina z nich to nevie}[12]

{povedz: “Chvála Bohu!” Však väčšina z nich nič nevie}[13]

{povedz: “Chvála Bohu!” Ale väčšina z nich nemá rozum}[14]

{vravia: “Ak spolu s tebou budeme nasledovať správne vedenie, zo zeme svojej budeme vytrhnutí.” A či sme ich pevne neusadili v okrsku posvätnom a bezpečnom, do ktorého dovážané sú plodiny všetkých druhov ako obživa od Nás pochádzajúca? Ale väčšina z nich to nevie.}[15]

Ľudia nevyžadujú viac než tieto tri mechanizmy, aby poznali Miestodržiteľa Allaha na Jeho Zemi, pretože tie sa nezhromaždia iba ak v Miestodržiteľovi Allaha na Jeho Zemi. Ale boli rozdelení, ako rozdelenie prvej komunity, ktorá bola skúšaná Allahom, a preto Anjeli uverili a pokorili sa, zatiaľ čo Iblis neuveril a bol príliš hrdý a nebol spokojný s prostrendíkom medzi ním a Allahom (Miestodržiteľom Allaha na Jeho Zemi) a tieto tri mechanizmy sú úplným dôkazom od Allaha, Slávneho, na označenie Jeho Miestodržiteľa na Jeho Zemi.

A predsa, Allah, Slávny, Všemohúci – a skrze Jeho nekonečné Milosrdenstvo – podporoval Prorokov a Miestodržiteľov mnohými znameniami, spomedzi nich boli Zázraky a Vízie, ktorých svedkom boli veriaci a iní (než veriaci), ktoré nebudem skúmať alebo o nich pojednávať, pretože si môžete prečítať knihu (napísanú) bratmi Ansármi Imáma Al-Mahdího, Požehnania a Mier s Ním, ‘Zachráň ich Allah a daj im všetko, čo je dobré na tomto svete a na onom svete.’

Ale budem sa zaoberať určitej časti Zázrakov, ktorými podporím Prorokov, kvôli ich dôležitosti a ľudskej nedbanlivosti voči nim a je to: záležitosť neistoty/zmätočnosti zázrakov a ich účel.

Takže ľudia vedia, že Mojžišov Zázrak, Požehnania a Mier s Ním, bola palica, ktorá sa zmenila v hada a bolo to počas obdobia, kedy bola Mágia rozšírená. A Ježišov Zázrak, Požehnania a Mier s Ním, bol liečenie chorých a bolo to v čase, kedy bola medicína rozšírená. A Zázrak Muhammada, Požehnania a Mier s Ním a Jeho Rodinou, bol Korán počas doby, kedy bola výrečnosť rozšírená. A v tomto bode tí, ktorí sú ignorantmi voči pravde, ospravedlňujú dôvod, prečo bol zázrak podobný tomu, čo bolo rozšírené počas tých čias, prekonaním mágov, lekárov, rozprávačov (alebo výrečných) a ako taká, nenapodobiteľnosť (zázrakov) môže byť dokázaná. Ale pravda, ktorá je skrytá pred ľuďmi, aj keď sa spomína v Koráne, je, že vnímateľný/fyzický Zázrak sa ako taký dostavil, aby spôsobil zmätok tým, ktorí nepoznajú nič okrem viditeľného/fyzického, pretože Allah, Slávny, neprijíma vieru vo viditeľné/vnímateľné, presnejšie, musí to byť viera v neviditeľné:

{ktorí v nepoznateľné/neviditeľné veria, modlitbu dodržujú a z toho, čo sme im uštedrili, rozdávajú}[16]

{varovať môžeš iba tých, ktorí pripomenutie nasledujú a Milosrdného sa kvôli nepoznateľnému/neviditeľnému boja; tým oznám zvesť radostnú o odpustení a odmene hojnej}[17]

{ktorí v tajnosti sa Milosrdného obávajú a prichádzajú so srdcom pokorným}[18]

{A vyslali sme už poslov s dôkazmi jasnými a zoslali sme s nimi Písmo a váhu, aby ľudia jednali poctivo a zoslali sme tiež železo, v ktorom nebezpečie je strašné, ale tiež úžitok pre ľudí – aby Boh spoznal tých, ktorí pomáhajú Jemu i poslom Jeho v tajnosti. A Boh silný je i mocný.}[19]

A preto viera v neviditeľné je to, čo sa vyžaduje, a to, po čom Allah, Slávny, túži a zázraky, ktoré Allah, Slávny, zoslal, musia zanechať priestor pre vieru v neviditeľné. Pretože tá v sebe zahŕňa to, čo spôsobuje neistotu/zmätok, a preto v mnohých prípadoch to bolo podobné tomu, čo bolo rozšírené v čase zoslatia:

{A keby sme poslom urobili anjela, veru by sme ho učinili mužom a boli by sme tým zatemnili pre nich to, čo sami zatemňujú}[20]

A preto ľudia vnímateľného (tí, ktorí neveria, iba ak s viditeľným alebo fyzickým dôkazom), ktorí nepoznajú iné než to, našli v podobnosti/zmätku ospravedlnenie pre ich omyl: {Však keď pravda od nás k nim prišla, povedali: “Keby mu tak bolo dané niečo podobné tomu, čo bolo dané Mojžišovi!” A či však neodmietli to, čoho sa pred tým dostalo Mojžišovi? A povedali ďalej: “Títo dvaja sú iba kúzelníci vzájomne sa podporujúci!” a dodali: “My neveríme ničomu z toho všetkého!”}[21] A preto podobnosť/zmätky medzi nimi sa pre nich stali výhovorkou, aby mohli povedať {Títo dvaja sú iba kúzelníci vzájomne sa podporujúci!}  a {My neveríme ničomu z toho všetkého!}. A keď Princ Veriacich, Požehnania a Mier s Ním, opisoval jedného z pokrytcov, povedal: “…zmätky/podozrenia použil ako zámienku pre jeho bludy”.[22]

Ale ak by bol zázrak presvedčivý/jasný a nebolo by nič, čo by mu bolo podobné, potom nezostáva, v žiadnej oblasti, viera v neviditeľné a záležitosť sa stáva nútenou a podrobením vierou. Toto nie je viera, a ani islam (pokora/podriadenosť), presnejšie, je to kapitulácia/porážka, zatiaľ čo je to neadekvátne, a nie to, čo chce Allah a nebude to Ním akceptované:

{A previedli sme Deti Izraela cez more, zatiaľ čo Faraón a vojská jeho ich prenasledovali nespravodlivo a nenávistne. A nakoniec, keď postihlo ich utopenie, zvolal Faraón: “Uveril som, že niet božstva okrem toho, v ktoré veria Deti Izraela a ja som jeden z tých, ktorí sa do vôle Jeho odovzdali!”}[23]

Pretože vskutku, Faraón uveril a podriadil sa (Allahovi) alebo skôr povedal, že sa podriadil, a to bolo pred jeho smrťou, avšak Allah nie je spokojný, a ani neakceptuje tento (typ) podriadenia sa a Allah, Slávny, Všemohúci, mu (Faraónovi) odpovedalou touto odpoveďou:

{Až teraz? Ale pred tým si bol vzpurný a patril medzi tých, ktorí pohoršenie šíria}[24]

A to bolo preto, lebo jeho viera sa prihodila (iba) kvôli neprekonateľnému Dôkazu a (niet) spôsobu pre tých, ktorí nemajú poznania, jedine interprétovať skrze tento vnímateľný/fyzický svet alebo spôsobiť zmätok/podozrenie o tom a podľa toho tam nebolo miesta pre neviditeľné, v ktoré a skrze ktoré Allah vyžaduje vieru, a preto v tomto bode viera nie je prijatá, pretože sa stáva donútením a ovládnutím, a toto nie je viera: {Čo očakávajú, že k nim prídu anjeli alebo že snáď príde sám Pán tvoj, či že prídu nejaké znamenia Pána tvojho! V ten deň, keď objavia sa určité znamenia Pána tvojho, nepomôže duši žiadnej viera jej, ak neuverila už skôr, či nevykonala dobro žiadne vo viere svojej. Povedz: “Čakajte teda, my tiež čakáme!”}[25], {V deň Rozhodnutia nebude nič platná viera tým, ktorí neveriaci boli a nebude im daný odklad žiadny!”}.[26]

A ak by to bolo tak, že Allah by chcel prinútenie a podmanenie ľudí s ohľadom na ich vieru, spolu s Jeho Prorokmi (by bol býval) zoslal neúprosné zázraky, bez toho, aby ľudia mali priestor povedať {Títo dvaja sú iba kúzelníci vzájomne sa podporujúci!} alebo {To sú iba sny popletené alebo skôr on sám si to vymyslel, ba veru on básnikom je! Nech teda predloží znamenia, s akými boli vyslaní proroci starí!},[27] Všemohúci povedal: {Keby bol Pán tvoj chcel, veru by boli všetci, ktorí na zemi sú, všetci do jedného uverili. Chceš snáď donútiť ľudí, aby sa stali veriacimi?}[28] a Všemohúci povedal: {Zaiste na teba ťažko dolieha ich vzďaľovanie! Keby si mohol, iste by si si prial vykopať jamu v zemi alebo postaviť rebrík do neba, aby si im mohol priniesť znamenia. Keby Boh chcel, zhromaždil by ich istotne všetkých na ceste správnej, nebuď teda jedným z ignorantov!}.[29]

A tak všetká Chvála patrí Bohu, ktorý je spokojný s vierou v neviditeľné, a ktorý učinil vieru v neviditeľné a skrze neviditeľné, a ktorý nie je uspokojený s vierou skrze to, čo je viditeľné/fyzické/vnímateľné, a neurobil to fyzickým/vnímateľným/viditeľným, aby oddelil tých, ktorí majú živé srdcia a bystré vízie od tých so slepými víziami a zapečatenými srdciami.

A pravdou je, že aj keď ostáva veľa na diskusiu s ohľadom na túto problematiku, obmedzím sa na málo, ktoré otvorí dvere a nechám zvyšok na veriacich, aby tému rozviedli a vrátim sa k pôvodnej téme. A preto poviem: Vyššieuvedené poukazuje na to, že Džihád s Miestodržiteľom Allaha na Jeho Zemi a skrze jeho Príkaz je pravdou a (čokoľvek) iné je iba falošný ornament.

Vyrozprávané od Aban bin Taghalaba, ktorý povedal: “Abu Abdullah, Požehnania a Mier s Ním, vždy, keď spomenie tých, ktorí bojujú/zabíjajú v Al-Thaghoure (miesto v Qalqilyi) povedal: “Beda im! Čo tým (týmito činmi) sledujú?! Ponáhľajú sa zabiť tento svet a Posmrtný život, pretože pri Bohu, niet mučeníkov okrem našich Šiá (nasledovateľov), dokonca aj ak zomrú vo vlastnej posteli).”[30] imam_al_mahdi_and_his_sword_by_hsnalmahdi-d70sbq6[1] Svätý Korán Súra Al-Baqara:30

[2] Vrchol Výrečnosti, Kapitola 1, Strana 30, Známe ako Prejav ash-Shiqshiqiyyah
[3] Svätý Korán Súra Al-Baqara:31
[4] Svätý Korán Súra Al-Hijr:29
[5] Svätý Korán Súra ‘Imran:26
[6] Svätý Korán Súra Al-Fatiha:4
[7] Abu Sufyan povedal: „Ó, Synovia Ummayah, chopte sa ho, ako by ste sa chopili lopty, pretože pri tom, pri kom Abu Sufyán prisahá, niet trestu, ani súdenia alebo neba, ani pekla, ani (vstávanie mŕtvych), ani zmŕtvychvstanie“ Výklad k Nahjul Balagha od Ibn Abi Al-Hadída, zv. 9, str. 53
[8] Svätý Korán Súra Al-‘An’am:116
[9] Svätý Korán Súra Hud:17
[10] Svätý Korán Súra Yusuf:103
[11] Svätý Korán Súra As-Saffat:71
[12] Svätý Korán Súra Ad-Dhukan:39
[13] Svätý Korán Súra Luqman:25
[14] Svätý Korán Súra Al- ‘Ankabut:63
[15] Svätý Korán Súra Al-Qasas:57
[16] Svätý Korán Súra Al-Baqara:3
[17] Svätý Korán Súra Ya-Sín:11
[18] Svätý Korán Súra Qáf:33
[19] Svätý Korán Súra Al-Hadíd:25
[20] Svätý Korán Súra Al-An’ám:9
[21] Svätý Korán Súra Al-Qasas:48
[22] Princ Veriacich, Požehnania a Mier s Ním, povedal Ammar ibn Yasírovi – a Mughirah ibn Shu’bah počul slová opakovane – „Nechaj ho, Ó, Ammar, pretože si z náboženstva nevzal nič okrem toho, čo ho tiahlo bližšie k dunya (tento svet) a zámerne sa splietol, aby mohol použiť podozrenia/zmätky ako výhovorku pre svoje bludy“ – Nahjul Balagha s komentárom Muhammada Abdu, zväzok 4, str. 95
[23] Svätý Korán Súra Yunus:90
[24] Svätý Korán Súra Yunus:91
[25] Svätý Korán Súra Al-‘An’am:158
[26] Svätý Korán Súra As-Sajdah:29
[27] Svätý Korán Súra Al-‘Anbya:5
[28] Svätý Korán Súra Yunus:99
[29] Svätý Korán Súra Al-‘Anam:35
[30] Al-Mahasin, zväzok 1, str. 164, Interpretácia svetla dvoch závažných vecí zväzok 5, str. 245 – Ahmed Al Hassan (PMSN), z knihy “Džihád sú dvere do raja”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s