Dva Príbehy

Mier, požehnania Boha nech sú s vami.

Prvý príbeh:

Po boji pri Badr náš prorok Muhammad (PMSNAJR) oslobodil neveriacich zajatcov na výmenu za jednoduchú cenu: aby jeden zo zajatcov naučil skupinu muslimov čítať a písať.
Títo zajatci, ktorí boli prepustení ušľachtilým Poslom, príkladom ľudstva, neverili v Muhammada (PMSNAJR).  V skutočnosti viedli boj, v ktorom ho chceli zabiť a zničiť.  Ale čo Prorok Muhammad (PMSNAJR) urobil, je presne to, čo poznáme, a čo by sme očakávali na základe morálky prorokov a spravodlivých.  Taktiež toto očakávame od všetkých tých, ktorý ponúkli vznešený príklad ľudskej morálky, aby ľudia mohli napodobňovať niektoré z ich činov, ako napríklad Gándi a Mandela.

Druhý príbeh:

Malik ibn Nuwayrah al-Tamimi, jeden zo vznešených Arabov, prišiel za Prorokom Muhammadom v poslušnosti a počúval ho, veril v neho a vrátil sa k svojim ľuďom.  Tí uverili v Prorokovo volanie po tom, čo o ňom počuli od Malika.  Malik nie je iba muslim, ale aj veľký zvolávač ľudí (k islamu); jeho volanie bolo príčinou toho, že sa veľké množstvo ľudí stalo muslimami.  Malik bol jeden z ľudí, ktorí boli prítomní pri Prísahe pri al-Ghadir a vedel, že Ali bol Miestodržiteľom Allaha po Poslovi Allahovom, Muhammadovi (PMSNAJR).  Bol to nábožný človek, jeho ľudia mu dôverovali a dôveroval mu aj Allahov Posol (PMSNAJR), keďže mu zveril charitu jeho ľudí.  A preto mu dávali peniaze zakat, aby ich doručil Prorokovi.  Keď dorazil do Medíny, zistil, že Prorok sa stal mučeníkom a nasledoval svojho Pána.  Našiel Abu Bakra sediaceho v mešite, zmocňujúceho sa miestodržiteľstva Proroka.  To je dôvod, prečo považoval Abu Bakrovo uzurpovanie miestodržiteľstva záležitosťou, ktorú nemohol akceptovať.  Vrátil sa k svojim ľuďom, vrátil im peniaze zakat a vyriekol svoje slávne hlášky:

“Povedal som, vezmite si vaše peniaze, pretože ani sa nestarám, ani sa nebojím toho, čo by zajtrajšok mohol priniesť.

Ak si nárokovateľ (falošne) nárokuje na najväčšiu záležitosť pre seba, nedáme im peniaze a tvrdíme, že náboženstvo je náboženstvom Muhammada.”

Riadky sú jasné a vypovedajú celý príbeh.  Malik vraví, že náboženstvo bolo prinesené Muhammadom (PMSNAJR), a tak miestodržiteľ je ten, ktorého vymenovanie bolo oznámené Muhammadom (PMSNAJR) pri Al-Ghadír, a to je Ali bin Abi Talib (PMSN), a nie ten, ktorý si žiada tú najväčšiu záležitosť pre seba ako Abu Bakr.  To preto vracal Malik peniaze zakat ich ľuďom, nie ilegálnemu miestodržiteľovi.

Odpoveďou Abu Bakra bolo poslať Khalida bin al-Walida, aby zabil Malika ibn Nuwayraha.  Malik a jeho ľudia s Khalidom nebojovali, keďže ich považovali za muslimov.  A tak ich Khalid zradil, vzal do zajatia, potom ich zabil, zaitaľ čo boli v zajatí, a potom Khalid znásilnil Malikovu ženu.  S týmto Khalid nebol spokojný; a tak spáchal odporný, barbarský čin uvarenia Malik ibn Nuwayrahovej hlavy v krbe.

The-Dark-King_59312221A teraz zabudnime na celý príbeh a povedzme, že Malik ibn Nuwayrah bol osobou, ktorá neverila v Proroka Muhammada (PMSNAJR), a že Abu Bakr nevyslal Khalida, aby ho zabil.  Existuje nejaké ospravedlnenie akéhokoľvek typu jeho vraždy, znásilnenia jeho ženy a varenia jeho hlavy len preto, že nedal hrsť mincí panovníkovi (Abu Bakr)?  Existuje ospravedlnenie, prečo Abu Bakr neurobil Khalida zodpovedným za barbarský čin, ktorý nemá čo dočinenia s ľudskosťou, ktorým je zabitie Malika, znásilnenie jeho ženy a varenie jeho hlavy?!!!Naozaj veríte, že vládca národa, ktorého armádny veliteľ zabije muža a znásilní jeho ženu bez toho, aby bola vyvodená zodpovednosť vládcom, je spravodlivý vládca?!!!

Naozaj veríte, že náboženstvo Khalida a Abu Bakra je to isté, ako náboženstvo Muhammada (PMSNAJR), ktorý prepúšťal zajatcov a neveriacich?!!!

To, čo som napísal, neobsahuje urážky alebo nadávky a nikoho neuráža.  A preto čakám slušné reakcie.  Čo sa týka vykrikovania a úražania, vedzte, že to nenapraví vaše náboženstvo a neuľahčí vašu bolesť.  Namiesto toho to bude jasný dôkaz vášho zahanbenia.

-Ahmed Al Hassan, 6. Muharram 1436

PMSNAJR – Požehnania a Mier S Ním A Jeho Rodinou

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s