Imám Ali ibn Abu Talib (PMSN) povedal: V minulosti som mal brata vo viere a v mojich očiach bol významný, pretože svet bol v jeho očiach nízky, potreby žalúdka s ním nemávali. Netúžil po tom, čo nedostal. Ak dostal nejakú vec, nepýtal si viac. Väčšinu času mlčal. Keď prehovoril, umlčal ostatných rečníkov. Uhasil smäd otázok pýtajúcich sa. Bol slabý a mdlý, ale v čase boja bol ako lev pralesa alebo had údolia: nepredložil argument, iba ak bol rozhodujúci.

S nikým nebude nezaobchádzať hrubo v ospravedlniteľnej záležitosti, jedine že by už bol počul ospravedlnenie. Nehovoril o žiadnych ťažkostiach, iba ak po tom, čo pominuli. Povedal, čo by urobil a nepovedal, ak by nie. Aj keď mohol byť prekonaný v reči, nik pri ňom nemohl vyniknúť v mlčaní. Bol dychtivejší po mlčanlivosti, než po vrave, a ak mu čelili dve veci, pozrel sa na to, ktorá bola bližšie k túžbe jeho srdca a vzoprel sa jej.

Tieto vlastnosti sú pre vás povinné. Mali by ste ich získať a preteakať sa v ich presadzovaní. Aj keď ich nedokážete nadobudnúť, vedzte, že získať časť je lepšie, než sa vzdať celku.

Nahjul Balagha, str. 893, kázeň 299

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s