Imám Ali ibn Abu Talib (PMSN) povedal:

Chamtivosť zavedie človeka k zavlažovacím nádržiam, ale vráti ho bez toho, aby ho nechala napiť sa. Podujme sa na zodpovednosť, ale nenaplní jú. Častokrát sa pijan pridusí, ešte než zaženie svoj smäd. Čím väčšia hodnota vytúženej veci, tým väčší žial pri jej strate. Túžba oslepí oko porozumenia. Súdený podiel si nájde toho, kto sa mu nepriblíži.”

Nahjul Balagha, str. 891, kázeň č. 285

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s