animals_hdwallpaper_kingfisher-at-work_66703

Imám Ali ibn Abu Talib (PMSN) povedal:

“Vedz s plným presvedčením, že Allah nezabezpečil pre ktorúkoľvek osobu viac živobytia, než čo bolo určené v Knihe Osudu, aj keď jeho spôsoby (vyhľadávania) môžu byť veľkolepé, jeho dychtivosť po tom intenzívna a jeho snahy bystré. Ani slabosť osoby, ani slabosť jeho možností nestoja v ceste medzi tým, čo bolo ustanovené v Knihe Osudu a ním. Ktokoľvek si to uvedomí a správa sa podľa toho je najlepší spomedzi nich v potešení a prospechu, zatiaľ čo ktokoľvek, kto o tom pochybuje a neberie to v úvahu, prevyšuje všetkých ľudí v nevýhodách. Veľmi často je uprednostňovaná osoba pomaly poháňaná (k tretstu) skrze tie priazne a veľmi často je trpiacej osobe vykonané dobro skrze jej utrpenie. A preto, ó, ty, ktorý počúvaš, zvýš svoju vďačnosť, zníž svoje náhlenie sa a ostaň v rámci hraníc tvojho živobytia.”

Nahjul Balagha, str. 891, kázeň č. 283

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s