Shaytan/Satan a jeho formy

Slovo Shaytan je odvodené od základu (شطن) a (شطان), to znamená “nečistý a nízky.” Shaytan odkazuje na ktorúkoľvek Bytosť, ktorá je odmietajúca Boha – bez ohľadu, či je spomedzi ľudí, džinov alebo zvierat. Tiež to môže znamenať “zlomyselná duša,” ktorá je vzdialená od Allaha (swt.) a Pravdy; môžeme si všimnúť, že všetky tieto významy sa vracajú k jedinému spoločnému prvku.

Je potrebné poznamenať, že Shaytan je ‘všeobecné podstatné meno,’ zatiaľ čo Iblis je ‘vlastné podstatné meno.’ Inými slovami každá škodlivá, odchýlená a poslušnosť odmietajúca bytosť, či už človek, alebo nie, je pomenovaná ako Shaytan. Iblis je meno Shaytana, ktorý oklamal Adama a dokonca v súčasnosti, spolu so svojimi jednotkami a vojskami, číha v pasci pripravenej pre človeka.

Z výskytu tohoto slova v Koráne môže byť usúdené, že slovo Shaytan sa používa na označovanie škodlivej bytosti – ktorá sa odklonila zo správnej cesty a vydala sa na misiu ničiť ostatných; entita, ktorá sa pokúša vytvoriť rozdelenie, spory a korupciu, presne ako v Súra Al-Má’ida, Verš 91,
“Satan chce medzi vami podnietiť pomocou vína a hry hlboké nepriateľstvo a nenávisť”

Ďalej môžeme pozorovať, že v Koráne výraz Shaytan nebol obmedzený na konkrétnu bytosť; presnejšie, bol tiež používaný odkazujúc na zlomyselných a skorumpovaných ľudí. Korán vraví: Súra Al An’ám, Verš 112
“takto sme učinili každému poslovi nepriateľov: satanov z ľudí a džinov”
Skutočnosť, že Iblis bol označený za Shaytana, je kvôli zlu a korupcii, ktoré je v ňom.

Okrem toho slovo Shaytan sa zaužívalo aj pri označovaní mikróbov/škodlivých baktérií: Napríklad Veliteľ Veriacich, Imám Ali (PMSN) povedal:
“Nepite vodu z odlomenej časti nádoby, ani z časti pri ručke, pretože dozaista Shaytan sedí na ručke a zlomenej časti.”

Imám as-Sádiq (PMSN) tiež povedal: “(Voda) by nemala byť pitá zo strany krčaha, na ktorej je ručka, ani z časti rozbitej, pretože, ak prítomní, toto sú miesta na pitie Shaytanov.”

Vznešený Prorok (PMSNAJR) povedal: “Nepredlžujte dĺžku (vlasov) vašich briad, pretože Shaytan ju učiní svojím útočišťom a skryje sa tam!”

Je objasnené, že jeden z významov slova Shaytan sú ‘škodlivé mikróby.’ Avšak to neznamená, že tento význam slova je aktuálny pri všetkých príležitostiach a vo všetkých prípadoch. Presnejšie, znamená to, že Shaytan má niekoľko významov, jeden z najzrejmejších je ‘Iblis a jeho asistenti;’ ďalší je ‘skorupmovaní ľudia;’ zatiaľ čo v iných prípadoch sa používa na označovanie škodlivých baktérií.’

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s