Boj (džihád) s Pravdou

Boj/snaženie (džihád) za účelom presadzovania Slova Božieho, Slávneho, Všemohúceho – ako bolo poukázané – je zákonité, ba dokonca je to povinnosťou vo všetkých Božích náboženstvách, ktorými je známy obyvateľom Zeme. Avšak faktom zostáva, že sú takí, ktorí miešajú pravdu s klamstvami, aby vytvorili skreslené monštrum, ktoré nazývajú džihád na presadzovanie slova Božieho. Je preto nutné, aby každá príčetná osoba, ktorá rešpektuje svoju myseľ, aby stála na hraniciach Zvrchovaných Slov Božích, ktorých On, Slávny a Mocný, chce uznanie na tejto Zemi, aby sme sa nedostali na úroveň tých, ktorí sú podobní oslom (imitátori), nasledovníci nepracujúcich duchovných (oslov), ako boli pomenovaní Všemohúcim:

Ti, kterým bylo dáno nésti Tóru, a oni ji potom nenesli, jsou podobni oslu, jenž naložen je knihami. Jak hnusná je podoba lidí, kteří za lež prohlašují znamení Boží! Ale Bůh nepovede cestou správnou lid nespravedlivý.“[1]

A my, muslimovia, máme Korán a Rozprávania Proroka Muhammada, mier a požehnania s ním a s jeho čistou Rodinou. Príklad muslimov, ktorým bol zverený Korán a ich (mier a požehnania s nimi) rozprávania a oni ich potom neniesli, je ako ten s oslom. A Všemohúci hovorí jasne vo Svätom Koráne, že hlas nepracujúcich duchovných (tých, čo sa neriadia tým, čo hlásajú; oslov), je hlasný a zvučný skrze ich imitátorov (podobných oslom), no zároveň je ohavný a odporný, „vždyť nejodpornější z hlasů všech je věru hlas oslů.“[2]

Ani raz sa nevyskytla komunita, ku ktorej bol zoslaný Prorok alebo Ochránca a nepracujúci duchovní by proti nemu neviedli vojnu a ich imitátori ich nenasledovali bez zamyslenia sa, presnejšie s výsmechom, zosmiešňovaním a násilím a v Súdny deň:

„A až se zřeknou ti, kteří byli následováni, těch, kdož je následovali, a až spatří trest a svazky jejich vzájemné budou zpřetrhány“[3]

V každom prípade toto nie je dogmatický výskum za účelom potvrdenia vlastníka Pravdy, avšak chcel som upriamiť pozornosť všetkých tých, ktorí boli oklamaní zavádzajúcimi duchovnými, či sú to muslimovia, kresťania alebo židia, ku skutočnosti, že Allah, Slávny a Všemohúci, stvoril ľudské bytosti, aby Ho mohli uctievať: „A džiny a lidi jsem jedině proto stvořil, aby Mne uctívali.“[4] A nie aby uctievali zavádzajúcich nepracujúcich duchovných: „A vzali si učence své a mnichy své za pány vedle Boha.“[5]

[1] Svätý Korán Súra Al-Jumu’ah:5

[2] Svätý Korán Súra Luqman:19

[3] Svätý Korán Súra Al-Baqarah:166

[4] Svätý Korán Súra Adh-Dhariyat:56

[5] Svätý Korán Súra At-Tawbah:31

-z knihy “Jihad is the Door to Paradise”, napísal Ahmed Al Hassan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s