Nôž (Tento Svet)

Fyzický svet obklopujúci ľudské telo je rozdelený na:  neživé objekty, rastliny, zvieratá a zvyšok ostatných ľudí.  A vzťah ľudí so svetom je buď primeraný alebo neprimeraný.  Napríklad on (človek) miluje vlastníctvo pozemkov, zlata, striebra, plantáží, zvierat a napĺňanie svojich túžob s opačným pohlavím.

{Je okrášlena pro lidi láska vášnivá k ženám, k synům, k nahromaděným kintárům zlata a stříbra, k čistokrevným koním, ke stádům i k polím obdělaným. To vše je však jen užívání života pozemského, zatímco u Boha je útočiště nejkrásnější.}[1]

A nenávidí vystavenie zničeniu/poškodeniu, ako napríklad byť zabitý na bojovom poli, čo je možný výsledok boja na ceste Boha (džihád).

{A je vám předepsán také boj, i když je vám nepříjemný. Je však možné, že je vám nepříjemné něco, co je pro vás dobré, a je možné, že milujete něco, co je pro vás špatné; jedině Bůh to zná, zatímco vy to neznáte.}[2]

Musí byť objasnené, že tento svet je vo vzťahu k Onomu svetu škodlivý.  Tento svet sa nikdy nezhromažďuje s Oným svetom v srdci človeka.[3]  Pretože vskutku, sú situované v opačných smeroch, ak sa človek otočí smerom k jednému z nich, ukazuje svoj chrbát druhému a pre človeka nie je možné, aby nabral tento svet a Onen svet spoločne do svojich očí a do svojho srdca.  Všemohúci povedal:

{Kdokoliv si přeje pěstovat pole života budoucího, tomu rozmnožíme pole jeho; a kdokoliv si přeje obdělávat pole života pozemského, tomu z něho dáme část, avšak nebude mít podílu žádného v životě budoucím.}[4]

A Všemohúci povedal:

{Těm, kdož po věcech rychle pomíjivých touží, pospíšíme dát v něm to, co chceme, a tomu, komu chceme; však potom pro ně peklo připravíme, aby v něm hořeli v ponížení a v zavržení.  Kdož však po životě budoucím touží a usilují o něj horlivě, jsouce přitom věřící – vděčně uznáno bude jejich snažení.}[5]

A z tohto fyzického zloženia (kombinácie) obklopujúcej ľudskú bytosť a Nafs (Vlastné ja, Ego) alebo ľudskú bytosť – obzvlášť medzery a slabé miesta, ktoré sa v nej nachádzajú – pochádza zbraň diabla (nech je prekliaty).

-výňatok z knihy „Jihad is the Door to Paradise“, napísal Ahmed Al Hassan

[1] Svätý Korán Súra ‘Ali Imran:14

[2] Svätý Korán Súra al-Baqara:216

[3] Veliteľ Veriacich, Ali Ibn Abi Talib (mier s ním) povedal, „Vskutku, Dunya (tento svet) a Akhirah (Posmrtný svet) sú dvaja rozdielny nepriatelia a dve rozdielne cesty, preto ten, kto miloval Dunya a vládol v ňom (mal v ňom moc), potom nenávidel Akhirah a je jeho nepriateľ, a majú postavenie ako kráčanie medzi východom a západom, čím viac sa jeden dostane bližšie k jednému z nich, tým viac sa vzdiali od druhého.“
Nahjul Balagha s vysvetlením Muhammada Abdu, zväzok 4, str. 23

[4] Svätý Korán Súra Aš-Šúra:20

[5] Svätý Korán Súra Al-Isrá:18 a 19

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s