Veľký Boj (Boj vlastného ja)

Srdce človeka je medzi dvomi prstami Dobročinného. Satan je prstom a anjel je prstom, temnota je prst a svetlo je prst alebo ignorancia je prstom a Myseľ je prstom.

A srdce je medzi týmito dvomi prstami, a preto Džihád (boj, snaženie, námaha) vlastného ja je snaha s Anjelom, Svetlom a Mysľou k Bohu a odmietnutie Satana, temnoty a ignorancie.

Keďže Satanov cieľ a jeho účel je viesť ľudí do Priepasti pekelnej a potupiť ich pred Pánom Svetov, keď nepočúvajú Stvoriteľa, Najvľúdnejšieho, Najmilosrdnejšieho, Najštedrejšieho. Preto aby dosiahol tento cieľ, (Satan) musí používať zbrane, aby zrealizoval, čo chce.

Tieto zbrane sa líšia od zjavných po skryté, od slabých ku silným a všetko je to individuálne, každý typ má vlastnú náležitú zbraň, za pomoci ktorej je zvedený zo správnej cesty.

Z dverí (poznaj svojho nepriateľa) sa dotknem týchto zbraní; s cieľom umožniť tomu, kto si praje bojovať Najväčší Boj, poznať jeho nepriateľa a zachrániť sa tak pred ohňom, opevniť sa a chrániť sa tým, čo je náležité, aby sa nestal ľahkým terčom (ovládania) Satanom, nech naň Boh zošle kliatbu. Preto je nevyhnutné, aby sme v prvom rade vedeli – pred čímkoľvek iným – že motívy človeka k pokušeniu/zvádzaniu sú komplexné a nazvájom prepletené, a Al-Shaitan, kliatba Božia naň, používa z týchto komplexných kombinácií to, čo je najvhodnejšie pre každého človeka, aby ho zviedol zo správnej cesty. Keďže ľudská bytosť žije v tomto fyzickom svete a v tomto fyzickom svete je skúšaná počas tohto času a v tomto živote, preto vlastné ja danej osoby a jej okolie sú stredobodom sliedenia ohľadom diablových zbraní. Pretože vlastné ja a jeho okolie sú tým, čím je al-Shaitan (Diabol), kliatba Božia naň, vyzbrojený, aby zviedol človeka a zaviedol ho do Pekelnej priepasti. A okolie človeka je fyzický svet alebo Dunya (svet).

Preto sa pátranie točí okolo tohto sveta a ľudského ja na jednej strane a vlastného ja ľudských bytostí na strane druhej; keďže zbraňou je buď:

  • Zmiešanina fyzického sveta a ľudského ja, ako nôž a telo, do ktorého je zasadený, ako príklad cudzoložník a cudzoložnica, pretože Satan používa muža a ženu, a tiež potrebuje, aby bola sexuálna slabosť umiestnená do ľudského ja týchto ľudí, ktorých chce zaviesť do Priepasti. Preto pre muža, ktorý nepočúvne Boha cudzoložstvom, žena predstavuje nôž, s ktorým ho Satan bodol, zatiaľ čo sexuálna slabosť predstavuje miesto, do ktorého ho Satan bodol.
  • Alebo zbraň je v rámci ľudského ja, preto nôž a miesto, do ktorého je zabodnutý sa stanú jedným, a tým je vlastné ja. Preto v tomto prípade nie je nič z fyzického sveta a jeho obrazom je úžas.Preto je nevyhnutné poznať nôž (tento svet) a telo, do ktorého je umiestnený (ľudské ja) a nôž ľudského ja (čo je nôž a zbraň z vlastného ja zasadená do vlastného ja). A následne, keď budeme úspešní, budeme poznať Satanove zbrane detailne po tom, čo sme ich spoznali v jednoduchosti. A potrebujeme poznať obä typy poznania; jednoduché (fakt, že svet a vlastné ja sú zbrane Satana) a detailné, ktoré zanechám, pretože sa rozvetvujú z tohto zovšeobecnenia.

A niet ujmy v nazeraní na svet a ľudské ja v rámci poznania, že ide o zbrane diabla.

-úryvok z knihy “Jihad is the Door to Paradise”, napísal Imám Ahmed Al Hassán (msn)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s